بانک مرکزي: ابلاغيه چهار بندي رمز ارزها لغو نشده است

تاریخ انتشار : 1398/06/05

اطلاعيه بانک مرکزي با توجه به خبر منتشر شده در رسانه ها و فضاي مجازي در خصوص «ابطال ابلاغيه بانک مرکزي در خصوص رمز ارزها» منتشر شده است.
در ابلاغيه قبلي بانک مرکزي که نوزدهم تيرماه منتشر شد، چهار بند زير مورد تاکيد قرار گرفته بود:
۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزي است.
۲- تشکيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبکه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوک، از نظر اين بانک، غيرمجاز محسوب مي شود. بانک مرکزي حق پيگرد قانوني اشخاصي که با ناديده گرفتن مقررات، به ايجاد و اداره شبکه اقدام يا نسبت به آن تبليغ مي کنند را براي خود محفوظ مي داند.
۳- هرگونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت بر اساس شبکه‌هاي پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره‌اي بلوک و کسب و کارهاي مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ين)،‌پذيرنده (گان) و يا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمز ارزهاي جهان روا و شرايط آن در کميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و پس از اتخاذ تصميمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ مي شود.