تغيير هيات مديره بانک‌هاي ادغامي

تاریخ انتشار : 1398/06/17

محمدکاظم چقازردي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه فرآيند ادغام در چارچوب يک برنامه و مدل انجام مي‌شود و مراحلي دارد که بايد در قالب منظمي پيش برودف اظهار کرد: در اصلي‌ترين مرحله، انتقال سهام اين بانک‌ها به بانک سپه بوده که بانک از نظر مالکيتي و مديريتي بتواند وظايف خود را در اين بانک‌ها انجام دهد.

وي افزود: با انتقال اين سهام، عملا بانک سپه از نظر مالکيتي، مالک بخش عمده‌اي از اين بانک‌هاست و بخش اعظم سهام اين بانک‌ها از طريق بورس به بانک سپه منتقل شده که به طور در اين پنج بانک حدود ۷۰ درصد است.

مديرعامل بانک سپه با بيان اينکه اکنون از نظر مالکيتي مي‌توانيم در اين بانک‌ها اعمال مديريت کنيم، گفت: گام بعدي ما اين است که بتوانيم مجمع عادي فوق‌العاده انتخاب هيات مديره اين بانک‌ها را داشته باشيم و به اقتضاي شرايط، تغييراتي در هيات مديره آن‌ها بدهيم.

تا پايان سال تابلوي بانک‌هاي ادغامي تغيير مي‌کند

چقازردي ادامه داد: در مرحله فعلي هم براي اينکه مالکيت خود را نشان دهيم و به مردم اعلام کنيم که مراحل اين ادغام در حال انجام است، بحث وابسته بودن آن‌ها از نظر مالکيتي و مديريتي به بانک سپه را در زير تابلو نوشته‌ايم.

وي با اشاره به روند برنامه ادغام پس از اتمام دوران ارزش‌گذاري سهام، نيز تصريح کرد: در مرحله نهايي که چند ماه بعد صورت مي‌گيرد، تمامي تابلوها تغيير مي‌کند و تابلوي بانک سپه براي اين بانک‌ها نصب خواهد شد که در اين باره برنامه ما تا پايان سال است و ان‌شاءالله بتوانيم انجام دهيم.

به گزارش ايسنا، بر اساس برنامه بانک مرکزي، چهار بانک قوامين، مهر اقتصاد، حکمت ايرانيان، انصار و موسسه اعتباري کوثر در بانک سپه ادغام خواهند شد.