استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات منتظر نظر سازمان مالياتي

تاریخ انتشار : 1398/06/17

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تلاطمات ارزي و دستورالعمل‌هاي متعددي که از سوي بانک مرکزي و دستگاه‌هاي مختلف دولتي براي ساماندهي بازار ارز و مديريت نوسانات ارزي در سال گذشته وضع شده است، اکنون بسياري از روندهاي متعادل گذشته درگير بوروکراسي اداري است تا ضعف‌هايي که در سال گذشته ناشي از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ايجاد شده، از پيش روي جامعه تجاري کشور برداشته شود.

يکي از اين موارد ماليات بر ارزش افزوده صادرات است؛ طبق قانون، چند سالي است که صادرات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شده است. در واقع، صادرات غيرنفتي کشور در راستاي مشوق‌هاي دولت، از پرداخت هر گونه ماليات بر ارزش افزوده معاف است و اگرچه صادرکننده هنگام طي کردن فرآيند اداري صادرات بايد اين ماليات را به حساب دولت واريز کند اما پس از تکميل فرايند اداري صادرات، بايد حداکثر ظرف مدت يکماه مبالغ پرداختي بابت ماليات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان مسترد شود.

اکنون بيش از شش ماه است که صادرکنندگان از بهره‌مندي از اين امتياز محروم بوده و توانايي بازدريافت ماليات بر ارزش افزوده خود از سوي دولت را ندارند؛ چراکه دولت، استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات را منوط به رفع تعهد ارزي کرده و حتي صادرکنندگاني که رفع تعهد ارزي هم کرده باشند، تاکنون به دليل ناهماهنگي‌هاي به وجود آمده ميان بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي در تدوين اطلاعات صادرکنندگان، دسترسي به اين بخش از منابع مالي خود ندارند.

يک مقام مسئول در نظام بانکي در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال اسامي صادرکنندگاني به سازمان امور مالياتي خبر داد که رفع تعهد ارزي کرده‌اند و گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزي، فهرست صادرکنندگان به اين سازمان اعلام شده و اکنون کار در دست سازمان امور مالياتي است.

وي افزود: سازمان امور مالياتي نيز بر اساس استعلامي که صورت گرفته، در حال بررسي اسامي صادرکنندگان است تا پروسه استرداد ماليات بر ارزش افزوده را آغاز نمايد.

پيگيري‌هاي خبرنگار مهر از سازمان امور مالياتي نيز از دريافت اسامي ارسالي بانک مرکزي توسط سازمان مالياتي حکايت دارد و به گفته مقامات اين سازمان، کار بررسي پرونده‌هاي صادرکنندگان آغاز شده است.