آثار تحريم بانک مرکزي با تدابير اتخاذ شده جدي نيست

تاریخ انتشار : 1398/07/06

محمد قسيم عثماني در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به تحريم اعمال شده از سوي آمريکا عليه بانک مرکزي، گفت: اين نوع تحريم ها موضوع جديدي نبوده و سال هاست کشور ما در بخش هاي مختلف و حتي به صورت کلي مورد اعمال آن ها واقع مي شود.

نماينده مردم بوکان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه به طور معمول هر تحريم آثار خود را دارد، افزود: خوشبختانه با تدابير اتخاذ شده آثار تحريم ها جدي نبوده و نمي تواند تصميمات اصلي کشور را تحت شعاع قرار دهد و با پابرجا بودن رويه منسجم در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي شاهد بي اثر شدن تحريم ها هستيم.

عثماني با بيان اينکه شايد تحريم هاي جديد بتوانند از برخي جناح ها و جبهه هايي محدوديت ها را براي ما بيشتر کنند، گفت: تجربه نشان داده عبور از تحريم ها براي ما سخت نبوده و اکنون نيز عبور از تحريم بانک مرکزي صورت خواهد گرفت.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اينکه مقابله و بي اثر کردن تحريم ها سال ها در دستور کار بوده است، افزود: در خصوص بانک مرکزي نيز به طور حتم تدابير اتخاذي اجازه خلل در امور اقتصادي کشور را نخواهد داد.

عضو کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: تحريم ها هر روزه اعمال مي شود مهم برنامه مداري است که بتوان آن ها را بي اثر کرده يا آن ها را دور زد.

  •