نرخ رشد توليدات صنعتي در شهريورماه مثبت شد

تاریخ انتشار : 1398/07/16

دکتر همتي رئيس کل بانک مرکزي در يادداشت اينستاگرامي خود نوشت: نرخ رشد توليدات صنعتي در شهريورماه مثبت شد.