آيا ارزش پول ملي ۴۰ درصد افزايش پيدا کرده است؟

تاریخ انتشار : 1398/07/16

سخنان رئيس‌جمهوري در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت، در خصوص افزايش ارزش پول ملي با انتقاد برخي از رسانه‌هاي منتقد دولت روبرو شد. روحاني در اين جلسه گفته بود: «بر اساس گزارش بانک مرکزي ارزش پول ملي امروز ۱۰ مهرماه نسبت به ۱۰ مهرماه پارسال ۴۰ درصد افزايش پيدا کرده است».

امروز يک روزنامه منتقد دولت نوشته «واقعيات حاکم بر کف بازار و معاش ميليون‌ها نفر از مردم چيز ديگري را نشان مي‌دهد.»
با اين حال، نگاهي به واقعيت‌ها نشان مي‌دهد که سخنان رئيس‌جمهوري دور از واقعيت بازار نيست. در سامانه سناي بانک مرکزي، ميانگين فروش نرخ دلار در هفته منتهي به مهرماه سال ۱۳۹۷، ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که اين ميزان در حال حاضر به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسيده و به اين ترتيب نرخ دلار در يک سال، نزديک به ۴ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش پيدا کرده است.

در مورد يورو نيز وضعيت به همين منوال است. در هفته دوم مهر سال گذشته قيمت يورو ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان بوده اما در هفته دوم مهر امسال، اين ميزان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پيدا کرده است يعني ۶ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش در يک سال که در واقع به معناي افزايش ارزش پول ملي است. 
در عين حال منتقدان دولت بهتر است يک بار براي هميشه با مردم صادق باشند و بدون اينکه عدد افزايش ارز در دولت روحاني را در نظر بگيرند؛ به سراغ درصد افزايش قيمت بروند و عملکرد دولت نهم و دهم را بررسي کنند. قيمت دلار در روز ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ که دولت نهم‌آغاز به کار کرد؛ معادل ۹۰۲ تومان بوده است و اين در حالي است که قيمت دلار در روز تحويل دولت به حسن روحاني، ۳۲۷۵ تومان بوده است يعني دلار در آن دولت، ظرف هشت سال، ۲۶۳ درصد رشد را تجربه کرده است.
البته که دلار در دولت روحاني نيز افزايش داشته است و از ۳ هزار و ۲۷۵ تومان به ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان امروز رسيده است اما اگر ميزان افزايش در اين وضعيت را بررسي کنيم، متوجه خواهيم شد که با وجود همه حرف و حديث‌ها و البته با درنظر گرفتن شديدترين تحريم‌ها، ميزان افزايش ارز، ۲۴۸ درصد بوده که باز هم ۱۵ درصد از عملکرد دولت مهرورز بهتر است. 
اين فقط وضعيتي نيست که در ارز تجربه شده باشد. قيمت سکه تمام بهار آزادي طرح قديم در ۱۲ مرداد ۸۴، ۱۱۷ هزار تومان بوده است، در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ به يک ميليون و ۵۰ هزار تومان رسيده و حالا ۳ ميليون و ۹۷۵ هزار تومان است. منتقدان دولت، با تيترهايي مثل سکه ۴ يا پيش از اين با سکه ۵ ميليوني عملکرد دولت روحاني را بسيار وخيم ارزيابي مي‌کردند حال اينکه در حال حاضر قيمت سکه در دولت روحاني حداکثر ۴ برابر شده است و اين در حالي است که قيمت سکه در دولت احمدي‌نژاد، ۱۰ برابر شده بود.