اکنون زمان مناسبي براي اجراي طرح بانکداري نيست

تاریخ انتشار : 1398/07/17

محمدرضا جمشيدي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، درباره بررسي طرح بانکداري در جلسه مشترک نمايندگان مجلس و مديران عامل بانک‌ها، اظهار داشت: طرح بانکداري چندين سال است که از سوي دولت ها و ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي مطرح شده، اما تاکنون به نتيجه نرسيده و کميسيون اقتصادي مجلس نيز در نظر دارد تا پايان کار اين دولت، اين طرح را به سرانجام برساند.

وي افزود: در همين راستا، به منظور بررسي طرح قانون بانکداري جديد اعضا کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي جلسه اي مشترک با تعدادي از مديران عامل بانک‌ها برگزار کردند. دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، گفت: اين جلسه به منظور بررسي نظرات نقدگونه بانک‌هاي دولتي و خصوصي براي تدوين اين طرح برگزار شد.

به گفته جمشيدي، البته نسخه‌هاي مختلفي از اين طرح قانوني بارها در سال هاي گذشته مطرح شده و بانک‌ها و انجمن‌هايي مثل شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي و ... نيز نظرات خود را اعلام کرده‌اند و با لحاظ کردن اين نظرات نسخه تهيه شده هفته گذشته در جلسه کميسيون اقتصادي و مديران عامل بانک‌ها ارائه شد.

وي در ادامه با تاکيد بر اينکه بي‌شک در يک جلسه چند ساعته امکان اعمال نظرات کارشناسي براي چنين طرحي وجود ندارد، اما نظرات کلي مديران درباره اين طرح مطرح شد، افزود: اغلب مديران معتقد بودند در حال حاضر زمان اجراي اين طرح نيست، اما کميسيون اقتصادي مجلس در تلاش است تا پيش از پايان کار اين دوره مجلس اين طرح را نهايي کنند.

دبيرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، گفت: اين طرح شامل سه بخش طرح پولي و بانکي، بانک مرکزي و وظايف قانوني بانک مرکزي و بانکداري بدون ربا است. جمشيدي درباره زمان اجرايي اين طرح، اظهار داشت: مديران عامل بانک‌ها بر اين عقيده‌اند که در حال حاضر با توجه به وضعيت اقتصادي کشور زمان مناسبي براي اجراي اين طرح نيست.

به گفته وي، يکي از موارد مورد انتقاد نسبت به اين طرح، تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال بانک مرکزي در اين طرح است که مديران عامل بانک ها معتقدند بي شک اين عدم استقلال بانک مرکزي مشکلات و معايبي خواهد داشت.