در مورد استفاده از خدمات بيمه درمان (تکميلي)

تاریخ انتشار : 1398/09/02

با سلام و احترام

 

عطف به تفاهم نامه بيمه درمان (تکميلي)منعقد شده في ما بين کانون و بيمه سامان در تاريخ 19/8/1398 از کليه شرکتهاي عضو تقاضا مي گردد در صورت تمايل به استفاده  از خدمات  بيمه درمان (تکميلي) اسامي پرسنل متقاضي  بيمه تکميلي را به ايميل ins@abcic.ir   ارسال نمايند . ضمناً  تفاهم نامه و طرح هاي ارائه شده به همراه اطلاعات مربوطه در پيوست موجود مي باشد .