در مورد استفاده از خدمات بيمه درمان (تکميلي)

تاریخ انتشار : 1398/09/02

با سلام و احترام

 

عطف به تفاهم نامه بيمه درمان (تکميلي)منعقد شده في ما بين کانون و بيمه سامان در تاريخ 19/8/1398 از کليه شرکتهاي عضو تقاضا مي گردد در صورت تمايل به استفاده  از خدمات  بيمه درمان (تکميلي) اسامي پرسنل متقاضي  بيمه تکميلي را به ايميل ins@abcic.ir   ارسال نمايند . ضمناً  تفاهم نامه و طرح هاي ارائه شده به همراه اطلاعات مربوطه در پيوست موجود مي باشد .

.....................................................................................

همچنين امکان بيمه تکميلي گروهي از طريق بيمه آسماري براي اعضاي کانون فراهم شده است که اطلاعات کامل در اين باره را مي توانيد در سند مرتبط، در همين صفحه مطالعه کنيد.