صادرات غير‌نفتي ايران در سال آينده به ۴۸ ميليارد دلار مي‌رسد

تاریخ انتشار : 1398/09/06

معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طبق هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته در جلسه امروز اقتصاد مقاومتي، بايد صادرات غير‌نفتي را در سال آينده به ۴۸ ميليارد دلار برسانيم.

به گزارش ايلنا و به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه اقتصاد مقاومتي با بيان اين خبر افزود: ما در شرايط تحريمي قرار داريم و نمي‌توانيم ارز نفتي را در بودجه لحاظ کنيم، به همين دليل، بايد صادرات غير‌نفتي خود را گسترش دهيم.

وي ادامه داد: در سال‌هاي گذشته بيش از ۵۰ ميليارد دلار از صادرات نفتي درآمد داشتيم که در حال حاضر اين بخش از منابع ارزي را نداريم و بايد از منابع ارزي ديگري استفاده کنيم و آن منابع ديگر، صادرات غير نفتي است.

رييس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: صادرات غير‌نفتي ما به ۱۵ کشور اطراف صورت مي‌گيرد و بايد صادرات خود را به اين کشور‌ها گسترش دهيم.

 نوبخت گفت: جلسه امروز معطوف به گسترش صادرات غير‌نفتي بود، تا به چه ترتيبي موانع صادرات خود را به اين ۱۵ کشور برطرف کنيم و طبق هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته، ۲۴ ميليارد دلار صادرات غير نفتي را که در حال حاضر داريم به ۴۸ ميليارد دلار در سال آينده برسانيم.

وي خاطر نشان کرد: در اين جلسه ساز‌و‌کار‌هاي افزايش صادرات غير‌نفتي مطرح شد و همه سعي ما بر اين است که کشور را به گونه‌اي مديريت کنيم تا بتوانيم بودجه را از ارز حاصل از نفت جدا کنيم.

پرداخت يارانه حمايتي به متقاضيان جامانده

رييس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد پرداخت‌هاي حمايتي گفت: افرادي که متقاضي دريافت حمايت معيشتي هستند، مي توانند از طريق مسيرهاي اعلام شده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي اقدام کنند و در صورت تاييد حمايت معيشتي آنها پرداخت خواهد شد.

نوبخت گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور افرادي را که مشمول اين دريافت شوند، در ماه آينده به همراه کساني که مشمول دريافت يارانه از قبل بودند به صورت يک‌جا پرداخت‌ها را انجام خواهد داد.

وي با اشاره به اين‌که افرادي که يارانه معيشتي حق آنها بوده و اين ماه اين يارانه را دريافت نکردند گفت: هر دو ماه را به صورت يک‌جا دريافت خواهند کرد.

وي افزود: برنامه‌ريزي وزارت رفاه براي دريافت يارانه حمايتي براي حدود ۶۰ ميليون نفر که بود که در مرحله اول ۲۴۲۰ ميليارد تومان به حساب ۱۷ ميليون و ۷۰۰ هزار سرپرست خانوار واريز شد.

رييس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: منابعي که از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و سهميه‌بندي کردن بنزين حاصل مي‌شود، به مردم برگردانده خواهد شد.

نوبخت افزود: سهميه‌بندي بنزين را از ۲۴ آبان شروع کرديم و يارانه‌هاي اين ماه را از محل تنخواه پرداخت کرديم و براي ماه آينده به فاصله يک ماه بعد از ۲۴ آذرماه اين اقدام انجام خواهد شد.

رييس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اين سازمان نظارت و مديريت بر پرداخت‌ها را بر عهده دارد و ما بعد از گذشت يک ماه، گزارش رقم دريافتي حاصل از مديريت سوخت را به مردم ارايه خواهيم داد.

 نوبخت ادامه داد: در صورتي که رقم حاصل از مديريت سوخت بيشتر از پيش‌بيني ما هم باشد، ما حق استفاده از آن را نداريم و همه آن را به مردم بر مي‌گردانيم.