معافيت‌هاي مالياتي کشور نيازمند بازنگري است

تاریخ انتشار : 1398/09/12

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه معافيت‎‌هاي زيادي در لايحه ماليات بر ارزش افزوده ديده شده است، گفت: به اعتقاد بنده تمام اين معافيت‎‌ها به جزء بخش کشاورزي را بايد حذف کرد.

مهرداد لاهوتي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم مقابله با فرار مالياتي در کشور، اظهار داشت: ميزان فرار مالياتي در کشور قابل توجه است. اصناف و گروه‌هاي شغلي فراواني وجود دارند که ماليات اندکي پرداخت مي‌کنند و درآمدهاي اقتصادي آن‌ها شفاف نيست.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: دستگاه‌هاي متولي بايد هرچه سريع‌تر چتر مالياتي خود را گسترده کنند تا شامل فراريان مالياتي شود. سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي در اين زمينه مسئول هستند.

لاهوتي با اشاره به معافيت مالياتي فراوان در کشور، گفت: متاسفانه شاهد معافيت‌هاي مالياتي زيادي در کشور هستيم. در بسياري از اين معافيت‌ها بايد تجديد نظر کرد. درحال حاضر لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس است. معافيت‎‌هاي زيادي در اين لايحه داده شده است. 

وي ادامه داد: به اعتقاد بنده تمام اين معافيت‎‌ها را به جزء بخش کشاورزي بايد حذف کرد. منابع مالي حاصل شده از حذف معافيت‌هاي مالياتي مي‌تواند به آباداني کشور کمک کند.

نماينده مردم گيلان درباره معافيت ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، گفت: در معافيت ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد هم در شرايط فعلي که اين مناطق محلي براي واردات هستند بايد تجديد نظر کرد.

لاهوتي تصريح کرد: فلسفه اصلي مناطق آزاد تشويق صادرات بود. معافيت اين مناطق از ماليات بر ارزش افزوده به دليل رويکرد صادرات محور پيش‌بيني براي آن بود که متاسفانه محقق نشد.