رشد ۱۵۸۰۰ واحدي نماگر تالار شيشه‌اي

تاریخ انتشار : 1398/10/23

شاخص بورس با رشد ۱۵۸۴۲ واحدي در پايان معاملات روز جاري به ۳۷۵ هزار و ۶۵۰ واحد رسيد.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، آمار معاملات بورس نشان مي‌دهد که همه شاخص‌هاي بورس در پايان داد و ستدهاي امروز با افزايش مواجه شدند.

افزايش شاخص ها

بر اساس آمارهاي معاملاتي، روز جاري اکثر شاخص‌هاي بورس با رشد مواجه شدند به طوري که شاخص کل با ۱۵۸۴۲ واحد رشد معادل ۴.۴۰ درصد به ۳۷۵ هزار و ۶۵۰ واحد، شاخص‌ قيمت «وزني - ارزشي» با ۴۲۳۸ واحد افزايش معادل ۴.۴۰ درصد به ۱۰۰ هزار و ۵۰۷ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۲۵۸۰ واحد رشد معادل ۴.۱۷ درصد به ۱۱۴ هزار و ۵۵۵ واحد، شاخص قيمت «هم وزن» با ۳۰۵۸ واحد افزايش، معادل ۴.۱۷ درصد به ۷۶ هزار و ۴۹۴ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۷۸۳۱ واحد کاهش، معادل ۴.۲۵ درصد به ۴۳۷ هزار و ۶۱۶ واحد، شاخص بازار اول با ۱۹۵۷ واحد افزايش معادل ۴.۲۵ درصد به ۲۶۸ هزار ۷۸۲ واحد و شاخص بازار دوم با ۳۴۷۷۲ واحد رشد معادل ۴.۶۴ درصد، به ۷۸۳ هزار و ۱۳ واحد رسيد.

 نمادهاي تاثير گذار

از سويي ديگر امروز ۷ نماد « فارس با ۱۰۴۰ واحد، فملي با ۶۸۰ واحد، کگل با ۴۷۲ واحد، پارس با ۴۶۶ واحد، شبندر با ۴۳۳ واحد، تاپيکو با ۴۰۸ واحد، پارسان با ۳۹۹ واحد» رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص کل بورس بر جاي گذاشتند.

رشد شاخص صنايع

اين گزارش مي افزايد، امروز شاخص‌هاي صنايع تالار شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند به طوري که شاخص صنايع «اطلاعات و ارتباطات با ۳۱ واحد صعود معادل ۹.۸۸ درصد به ۳۵۱ واحد، بانک‌ها با ۷۹ واحد افزايش معادل ۵.۱۰ درصد به يک هزار ۶۳۰ واحد، وسايل ارتباطي ۶۶۲ واحد رشد معادل ۵ درصد به ۱۳ هزا رو ۹۱۲ واحد، زراعت ۴۴۵۷ واحد افزايش معادل ۵ درصد به ۹۳ هزار و ۶۷۹ واحد، رايويي با ۱۴۴ واحد رشد، معادل ۴.۹۹ درصد به ۳ هزار و ۳۶ واحد، حمل و نقل با ۴۰۴ واحد افزايش معادل ۴.۹۹ درصد به ۸ هزار و ۵۱۴ واحد، فرآورده نفتي با ۷۲۲۵۶ واحد رشد معادل ۴.۹۸ درصد به يک هزار و ۵۲۳ واحد» رسيد.

بيشترين کاهش قيمت ها

در عين حال نگاهي به آمارهاي معاملاتي امروز بازار سهام مشخص مي‌کند: قيمت سهام نمادهاي «ونوين، هاي وب، مرقام، دکوثر، چدن، غبهنوش و دعبيد» بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي «فجر، فروس، رتکو، وايران، سفار و نبروج» بيشترين کاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.

به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز جاري بورس، در ۳۵۲ هزار نوبت معاملاتي، ۵ ميليارد و ۳۳۶ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۹ هزار و ۳۶۹ ميليارد تومان در بورس معامله شد.

معاملات بورس در يک نگاه