سقف خريد و فروش نقدي ارز در بازار متشکل ۵۰ هزار يورو شد

تاریخ انتشار : 1398/10/24

بانک مرکزي در راستاي تسهيل تعاملات ارزي کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ايران اعلام کرد که سقف خريد و فروش نقدي ارز در اين بازار از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها تغيير يافت.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک مرکزي در راستاي تسهيل تعاملات ارزي کارگزاران بازار متشکل ارزي با ابلاغ بخشنامه‌اي به شبکه بانکي اعلام کرد که سقف خريد و فروش نقدي ارز در بازار متشکل ارزي افزاريش پيدا کرده است.

اين ابلاغيه به شرح زير است:

با عنايت به مصوبه يکهزار و دويست و شصت و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با موضوع تشکيل بازار متشکل معاملات ارز ايران، به منظور تسهيل تعاملات ارزي کارگزاران آن بازار از جمله بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز در بستر الکترونيکي بازار ياد شده، سقف خريد و فروش نقدي ارز که تا پيش از اين به موجب بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۷ به تاريخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳، ۱۰ هزار دلار بود، در بازار متشکل معاملات ارز ايران معادل ۵۰ هزار يورو و يا معادل آن به ساير ارزها تعيين مي‌گردد.