گام‌هاي نهايي براي ادغام بانکهاي نظامي

تاریخ انتشار : 1398/11/20

پروسه ادغام بانکهاي نظامي مراحل انتهايي را سپري مي‌کند و آنگونه که بانک مرکزي مي‌گويد کار تا ۸۰درصد پيش رفته؛اما شعب به روال سابق به کار خود ادامه داده و فقط برچسب تعلق به بانک سپه را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ادغام بانک‌هاي نظامي به يکسالگي خود نزديک مي‌شود. هجدهم فروردين ماه سال ۹۸ بود که با فرمان بانک مرکزي، عمليات اجرايي ادغام بانک‌هاي نظامي آغاز شد و اکنون در آستانه يکسالگي، رئيس کل بانک مرکزي مي‌گويد که کار تا ۸۰ درصد پيش رفته است. البته بانک مرکزي در اين رابطه سياست حرکت چراغ‌خاموش را در پيش گرفته و اطلاعات دقيقي نسبت به آنچه که در پروسه ادغام بانک‌ها گذشته است، بروز نداده است.

بازخواني داستان آغاز ادغام و وضعيت سهامداران

در واقع داستان از اين قرار بود که بانک مرکزي به منظور ساماندهي نظام بانکي و کوچک سازي بانک‌ها کار ادغام را رسماً کليد زد و در اين رابطه شرايط را به گونه‌اي پيش برد که ۵ بانک و مؤسسه اعتباري مرتبط با نهادهاي نظامي در بانک سپه ادغام شوند و کار به نحوي پيش رود که اين بانک‌ها و مؤسسات تحت يک مديريت واحد، عمليات نظام بانکي را پيش برند. امابه موازات کاري که در حوزه نظام بانکي در مورد ادغام بانک‌ها به لحاظ حاکميتي پيش مي‌رفت، موضوع نقل و انتقال سهام بانک‌ها نيز مورد توجه قرار گرفت، به نحوي که سهام بانک‌هاي ادغامي بر اساس مجوز شوراي عالي بورس هم بايد منتقل مي‌شد.

آن روزها شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که انتقال سهام افرادي که سهامدار بانک‌هاي ادغام شده در بانک سپه هستند، با حداکثر قيمت اسمي يا قيمت قبل از بسته شدن نماد، منتقل مي‌شود و تصميم گيري‌هاي مرتبط با آن، به نفع سهامداران است. او به اين نکته هم اشاره کرده بود که هر شخصي تمايل داشته باشد، مي‌تواند سهم خود را به نهادهاي داراي مجوز منتقل کند.

در اين ميان رئيس سازمان بورس با بيان اينکه فرم‌هايي براي اين نقل و انتقال‌ها طراحي شده به اين نکته اشاره کرد که اين فرم‌ها در اختيار سهامداران قرار مي‌گيرد و آنان با اختيارات خودشان مي‌توانند سهام خود را واگذار کنند و اگر تمايل نداشته باشند بايد منتظر کار کارشناسي دادگستري باشند که در خصوص سود و زيان اين بانک‌ها بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد و تصميم گيري مي‌کند و هر حقوقي که به اين افراد تعلق بگيرد به آن‌ها ارائه مي‌شود.

پيشرفت ۸۰ درصد ادغام بانک‌هاي نظامي

اما شايد آخرين و معتبرترين خبري که در رابطه با ادغام بانک‌هاي نظامي و روند سپري شدن مراحل آن اعلام شده، از سوي عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي بوده است که در آخرين اظهارنظر خود اعلام کرده که کار ادغام بانک‌هاي نظامي تا ۸۰ درصد پيشرفت داشته است.

او به اين نکته هم اشاره کرده که ناترازي بانک‌ها از دو دهه قبل شکل گرفته و يک روزه و يک ماهه و يکساله نمي‌توان آن را رفع کرد؛ اما اقدامات خوبي در اين رابطه شروع شده و مؤسسات مالي غيرمجازي که در دوره ۹۵ و ۹۶ جمع شده بودند، اکنون سامان يافته و البته يکسري مؤسسات ناتراز هم با انتخاب سرپرست، سامان دهي شده‌اند.

همتي گفت: بانک‌هاي نيروهاي نظامي نيز ادغام شده‌اند که البته هم اکنون نيز کار تا ۸۰ درصد پيش رفته و به زودي کار نهايي خواهد شد.

حرکت چراغ خاموش تا انتهاي کار حفظ خواهد شد

در اين ميان البته به نظر مي‌رسد که سياست بانک مرکزي حرکت چراغ خاموش براي ادغام بانک‌هاي نظامي است؛ چراکه ماه‌ها است هيچ گزارش رسمي نه از سمت بانک مرکزي نه از سوي بانک سپه به عنوان پذيرنده بانک‌هاي ادغامي اعلام نشده است. يک مقام مسئول در نظام بانکي در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: سياست بانک مرکزي اين است که کار در نهايت آرامش و به دور از هياهوي رسانه‌اي پيش رود؛ به اين معنا که شرايط به نحوي پيش خواهد رفت که تا زماني که کار به سرانجام نهايي نرسد، اعلام رسمي در مورد آن صورت نگيرد؛ اما همانطور که رئيس کل بانک مرکزي هم اعلام کرده، کار تا ۸۰ درصد پيشرفت داشته است.

وي افزود: البته ۲۰ درصد باقيمانده از جمله برنامه‌هاي مهم و بخش حائز اهميت ادغام بانک‌ها است که بايد با دقت عمل بيشتري پيش رود؛ پس ممکن است که اين بيست درصد، حتي زمان کمي هم به طول نيانجامد تا کار ادغام بانک‌هاي نظامي را در بانک سپه، به منزل نهايي برساند.

به گفته اين مقام مسئول در نظام بانکي، بانک مرکزي يکي از پروژه‌هاي مهم خود را ادغام بانک‌هاي نظامي قرار داده و براي آن همه همت خود را به کار بسته است. اما بايد آرامش در اين پروسه به دقت حفظ شود.

تلاش بانک‌هاي نظامي براي حفظ اصالت خود عليرغم ادغام

گزارش ميداني خبرنگار مهر از شعب بانک‌هاي ادغامي که عمدتاً بانک‌هاي نظامي هستند، حکايت از آن دارد که تابلوي سر در بانک‌ها همچنان با همان عناوين قديمي کار کرده و تنها با يک برچسب ساده که اين بانک و شعبه متعلق به بانک سپه بوده و تحت نظر اين بانک فعاليت مي‌کند، تلاش دارند که به مشتري پروسه ادغام را يادآوري کنند.

در واقع، اگر يک مشتري نظام بانکي نداند که پروسه ادغام بانک‌هاي نظامي در بانک سپه به چه نحوي پيش رفته است، به طور قطع متوجه نخواهد شد که اين بانک هم در پروسه ادغام حضور داشته است.

يکي از مسئولان شعب بانک‌هاي ادغامي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با اينکه چرا سردر بانک تغيير نکرده است و هنوز تابلوي متحدالشکلي نصب نشده است، گفت: هدف بانک مرکزي اين است که کار در آرامش کامل و به دور از دغدغه‌هاي سپرده گذاران و مراجعان به اين شعب پيش رود؛ چراکه اگر به يکباره همه سردر شعب تغيير کند، مردم ممکن است دچار اضطراب شوند.

کد خبر 4847193