پيشنهاداتي براي جلوگيري از انتشار کرونا در شبکه بانکي

تاریخ انتشار : 1398/12/11

بانک‌ها به دليل تردد زياد و مبادلات بين افراد از جمله مکان‌هايي به شمار مي‌رود که احتمال انتشار ويروس کرونا در آن محتمل است.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، رعايت بهداشت به ويژه در مکان‌هاي عمومي يکي از مهم‌ترين راه‌کارهاي مقابله با انتشار ويروس کرونا است. کارمندان بانک‌ها نيز که در صف اول تماس با مشتريان قرار دارند، بايد جهت مقابله با اين ويروس تجهيز شوند تا جلوي انتشار بيشتر آن گرفته و سلامت کارکنان شبکه بانکي نيز تضمين شود. چرا که با تجهيز شبکه بانکي، هم کارکنان و هم جامعه از آلودگي، از طريق بانک‌ها مصون خواهند ماند.

به همين منظور مديران بانک‌ها بايد به صورت جدي و سريع در فکر اقدامات پيشگيرانه و تجهيز شعب زير مجموعه خود با امکانات کافي باشند و امکانات لازم را در اختيار کارکنان خود قرار دهند. تهيه دستمال کاغذي، مواد ضدعفوني‌کننده، دستکش يکبار مصرف و الکل به مقدار کافي براي واحدهايي که در معرض تهديد جدي‌تر قرار دارند از مهم‌ترين اقداماتي است که در اين زمينه بايد صورت گيرد.

جمع‌آوري وسائلي که به صورت مشترک در بانک‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد نيز اقدام مهم ديگري است که بايد در دستور کار شعب قرار گيرد. بر اين اساس لازم است، خودکارهاي مشترک و استامپ از گيشه‌هاي بانک‌ها جمع‌آوري شود و همچنين سيستم سنتي حضور و غياب جايگزين ثبت اثر انگشت براي کارکنان شود.

طي سال‌هاي گذشته پيشرفت بانکداري الکترونيک موجب کاهش الزام به حضور فيزيکي در شعب بانک‌ها شده است و امروزه بسياري از امور بانکي به صورت الکترونيک قابل انجام است. افزايش آگاهي‌رساني به مشتريان و همچنين تسهيل خدمات الکترونيک بانک‌ها مي‌تواند زمينه کاهش مراجعات حضوري به شعب را فراهم سازد که تا حد زيادي در جلوگيري از انتشار اين ويروس در شبکه بانکي موثر باشد.

در اين راستا مي‌توان اقدامات ديگري را نيز در دستور کار قرار داد. براي مثال افزايش سقف مبلغ برداشت از دستگاه‌هاي خودپرداز موجب مي‌شود تا از اين طريق افراد بتوانند با استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز مبلغ مورد نظر خود را دريافت کنند و يا افزايش سقف انتقال وجه که در حال حاضر تا سقف ۳ ميليون است تا زمان رفع خطر اين ويروس مي‌تواند بسياري از مراجعات به شعب بانک‌ها را کاهش دهد.

همچنين مي‌توان ممنوعيت‌هاي مقطعي براي انجام اموري که به صورت الکترونيک قابل انجام است، در داخل شعب در نظر گرفت تا مراجعه به شعب بانک‌ها تنها براي امور ضروري انجام شود.

  •