کمک به شبکه بانکي براي ارايه تسهيلات ارزان قيمت

تاریخ انتشار : 1399/02/09

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر ضرورت کمک به شبکه بانکي براي ارايه تسهيلات ارزان تاکيد کرد.

مهرداد بائوج لاهوتي در گفتگو با ايبِنا با تاکيد بر ضرورت ارايه تسهيلات ارزان به بخش توليد در راستاي تحقق شعار سال، گفت: بانک ها بايد به سمت ارايه تسهيلات ارزان با کمک هاي دولتي حرکت کنند.

نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه پيشنهادي مبني بر اختصاص منابعي از صندوق توسعه ملي براي ارايه تسهيلات بانکي مطرح شده است، افزود: در اين پيشنهاد عنوان شده که منابعي از صندوق در اختيار بانک ها با اين هدف قرار بگيرد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينکه از ديگر راهکارهاي افزايش قدرت بانک ها در تسهيلات دهي مي توان به فروش اموال مازاد شبکه بانکي و هزينه کرد آن در حوزه وام دهي اشاره کرد، تصريح کرد: در قانون رفع موانع توليد، بانک ها مکلف شده اند ۴۰ درصد اموال خود را نگهداري کرده اما مازاد بر اين را بايد هر سال واگذار و از بنگاه داري خارج شوند.

وي با تاکيد بر اينکه خريد زمين و ملک با رسالت بانک ها مغاير است، گفت: اگر بانک ها را در خصوص اين موضوع مجاب کنيم تا اموال مازاد خود را بفروشند به طور حتم رويه ارايه تسهيلات تسهيل خواهد شد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: دولت ضمن حمايت از شبکه بانکي براي ارايه تسهيلات ارزان بايد بروکراسي اداري در اين حوزه را نيز حذف کند. عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: تحقق شعار سال نيازمند انسجامي همگاني و کمک براي رفع مشکلات است.