کاهش نرخ سود بازار بين بانکي در سال ۹۸

تاریخ انتشار : 1399/02/21

براساس آخرين داده‌هاي بانکي مرکزي، نرخ سود در بازار بين بانکي در سال ۹۸ به ۱۸.۹۵ درصد رسيده است.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، آمار بانک مرکزي از عملکرد کلي بازار بين بانکي ريالي در سال ۹۸ نشان مي‌دهد که ميانگين نرخ سود در اين بازار ۱۸.۹۵ درصد بوده است. همچنين در سال ۹۸ مجموعا ۴۰ هزار و ۳۴۱ فقره معامله به ارزش بيش از ۱۸۶۸۸۸۲۰۰ ميليارد ريال با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۳ درصد و با ميانگين نرخ ۱۸.۹۵ درصد انجام پذيرفت.

در حقيقت آمار نشان مي‌دهد در سال ۹۷ ميانگين موزون نرخ سود ۱۹.۷۲ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۱۸.۹۵ درصد رسيده است. نگاهي به روند ماهانه نرخ سود بانکي در سال ۹۸ نشان مي‌دهد به‌ طور کلي روندي نزولي بر اين نرخ حاکم بوده است.

همچنين بررسي وضعيت سپرده‌گذاري بانک‌ها در بازار بين بانکي حاکي از آن است که ۵۱.۱۲ درصد کل معاملات در سال ۹۸ سهم بانک‌هاي مشمول اصل ۴۴ با کمترين ميزان سود يعني ۱۸.۸۶ درصد بوده و بانک‌هاي دولتي نيز ۲۸.۸۷ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند که ميانگين نرخ سود آن ۱۹.۰۶ درصد بوده است. همچنين ۱۸.۵۸ درصد حجم معاملات سهم بانک‌هاي خصوصي و ۱.۴۳ درصد نيز سهم موسسات اعتباري بوده است.

اين در حالي است که سهم سپرده‌پذيري بانک‌هاي خصوصي ۶۰.۹۱ درصد کل معاملات بوده و بانک‌هاي دولتي معادل ۱۶.۱۱ درصد، بانک‌هاي مشمول اصل ۴۴، ۱۳.۴۳ درصد و موسسات اعتباري ۹.۵۵ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. با مقايسه سهم سپرده‌پذيري بانک‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ مشاهده مي‌شود که سهم بانک‌هاي خصوصي از سپرده‌پذيري حدود ۴ درصد رشد داشته و سهم بانک‌هاي دولتي و اصل ۴۴ نسبت به سال گذشته کاهش يافته است.

 

در طي سال نيز يک روند ملايم کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي مشاهده مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در ابتداي سال گذشته ميانگين نرخ سود معاملات ۱۹.۸۱ درصد بوده که تا تيرماه روند نزولي را طي کرده و به نرخ ۱۹.۳۶ درصد رسيده است. بعد از آن در مرداد ماه با رشد ۱۳ صدم درصدي به ۱۹.۴۹ درصد رسيد که آخرين باري است که نرخ سود بين بانکي بيش از ۱۹ درصد ثبت شده و بعد از آن نرخ سود روندي تقريبا نزولي پيدا کرده است.

بررسي روند نشان مي‌دهد که در مهرماه نرخ سود بين بانکي به زير ۱۹ درصد رسيد. در آذر ماه نرخ سود بين بانکي به کمترين مقدار خود يعني ۱۸.۳۲ درصد رسيد. پس از آن روند نرخ سود در دي و بهمن ماه با افزايش محدودي در سطح ۱۸.۴۷ درصد و ۱۸.۴۴ درصد قرار گرفت، اما آخرين نرخ سود در بازار بين بانکي در اسفند ماه ۱۸.۳۴ درصد بوده است. بنابراين نسبت به انتهاي سال ۱۳۹۷، نرخ سود در بازار بين بانکي يک سطح پايين‌تر آمده است.