تکليف بانک مرکزي براي دسترسي مستمر صرافي‌ها به سامانه ارزي مشخص شود

تاریخ انتشار : 1399/02/29

تهران- ايرنا- نماينده مردم ملاير در مجلس شواري اسلامي گفت: دسترسي مستمر و برخط، قيد براي اعتباري به سامانه ارزي است نه براي آن تکليفي که بر عهده بانک مرکزي مي‌گذاريم، لذا تکليف براي بانک مرکزي بايد مشخص باشد.

حجت‌الاسلام احد آزاديخواه روز دوشنبه در موافقت با پيشنهاد حاجي‌دليگاني اظهار داشت: در تبصره ۳، ما تکليفي را بر عهده بانک مرکزي مي‌گذاريم براي اينکه دسترسي مستمري که آقاي قاضي‌پور هم به شکلي آن را تحليل و تفسير کردند فراهم کند.

نماينده مردم ملاير در مجلس افزود: منتها در پيشنهاد آقاي حاجي دليگاني‌، مراد اين است که اين تکليف بايد معجل باشد يعني تکليف براي بانک مرکزي مشخص باشد و وي ظرف مدت ۳ ماه را پيشنهاد داده است.

آزاديخواه با اشاره به صحبت‌هاي موافق که بيان کرد در عنوان نوشته شده «به صورت دسترسي مستمر و برخط» خطاب به نمايندگان تصريح کرد: اين قيد مستمر و برخط، قيد براي اعتباري به سامانه ارزي است نه براي آن تکليفي که بر عهده بانک مرکزي مي‌گذاريم، اين را اشتباه نکنيد.

وي ادامه داد: يعني بانک مرکزي مکلف است دسترسي مستمر و برخط صرافي‌ها را به سامانه ارزي انجام بدهد اما اينکه از چه زماني اين را انجام بدهد مبهم است. اين قيد مستمر را فکر نکنيد براي آن است که مشخص کند از روزي که قانون قطعي و لازم‌الاجرا شد بانک مرکزي بايد اين اقدام را انجام بدهد خير اينطور نيست و در اينجا ابهام وجود دارد.

نماينده مردم ملاير در مجلس خاطرنشان کرد: مستمر، قيد سامانه ارزي است به نظر من پيشنهاد دهنده رفع ابهام کرده و گفته پس از ۳ ماه بانک مرکزي مکلف است اين تکليف را اجرايي کند. لذا همکاران به اين پيشنهاد راي مثبت بدهيد.