يادداشت دکتر همتي درباره جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت

تاریخ انتشار : 1399/02/31

رييس کل بانک مرکزي در يادداشتي اينستاگرامي جزييات جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت را تشريح کرد.

به گزارش ايبِنا، رييس کل بانک مرکزي در يادداشتي اينستاگرامي جزييات جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت را تشريح کرد.