افزايش سرمايه بانک‌ها منجر به تقويت تسهيلات‌دهي مي‌شود

تاریخ انتشار : 1399/04/08

نماينده مردم سيرجان در مجلس يازدهم، گفت: موافقت با افزايش سرمايه بانک‌ها، اقدامي در مسير بهبود وضعيت تسهيلات دهي نظام بانکي است.

شهباز حسن پور بيگلري در گفتگو با ايبِنا با تاکيد بر ضرورت تعامل با شبکه بانکي در راستاي افزايش سرمايه بانک ها، گفت: موافقت با افزايش سرمايه بانک ها اقدامي در مسير بهبود وضعيت تسهيلات دهي است.

نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه ادغام فرآيندي است که با انجام آن، بانک ها مي توانند وضعيت مالي خود را ارتقا بخشند، افزود: افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود نيز ديگر راهکاري است که پيش پاي بانک ها براي رشد سرمايه وجود دارد.

وي با تاکيد بر اينکه افزايش سرمايه از طريق تجديد دارايي هاي بانک ها راهکار ديگر شبکه بانکي براي افزايش سرمايه خود است، تصريح کرد: بانک ها بايد بتوانند با استفاده از يکي از اين راهکارها سرمايه هاي خود را بيشتر کرده و به اين ترتيب در راستاي رسالت هاي خود گام بردارند.

حسن پور بيگلري با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد بانک ها را در مسير تقويت سرمايه هاي خود از راه صحيح آن هدايت کند، افزود: اينکه بانکي بخواهد با سرمايه گذاري در بازارهاي مختلف اقدام به افزايش سرمايه خود کند تنها عايدي آن تزريق تنش قيمتي به بازار است، از اينرو بانک مرکزي بايد در حکم مشاوره دهنده به بانک ها راه هاي مناسب براي افزايش سرمايه را معرفي کند.

وي با بيان اينکه براي انتظار از شبکه بانکي در راستاي تحقق شعار سال يا هر اقدام اينچنيني بايد ريل گذاري براي امکانات مورد نياز صورت بگيرد، گفت: اينکه ما از شبکه بانکي هميشه درخواست و مطالبه داشته باشيم، اما به نيازهاي آنها توجهي نکنيم مغاير با قانون است.

نماينده مردم سيرجان در مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: در مجلس يازدهم با هدف کمک به تحقق شعار سال به نيازهاي شبکه بانکي توجه خواهد شد و در اين رابطه در صورت لزوم تصويب قانون نيز صورت مي گيرد.

  •