نرخ سود در بازار بين بانکي به ۸.۵ درصد رسيد

تاریخ انتشار : 1399/04/09

معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه زماني نرخ سود در بازار بين بانکي حدود ۲۸ درصد بود اما اخيرا به ۸.۵ درصد هم رسيد و امروز بر روي ۱۰ درصد ثابت شده است، گفت: کاهش نرخ تامين مالي به نفع همه است.

عباس معمارنژاد در گفت وگو با خبرنگار ايلنا درباره آثار کاهش نرخ سود بين بانکي و به دنبال آن کاهش نرخ در نظام بانکي بر اقتصاد کشور اظهار داشت: نرخ سود در بازار بين بانکي در واقع يک متغير سيگنال و متغير علامت دهنده است، وقتي نرخ سود در بازار بين بانکي کاهش پيدا مي‌کند به اين معنا است که امکان کاهش نرخ سود در نظام بانکي وجود دارد.

وي ادامه داد: اولين اثري که کاهش نرخ  سود در بازار بين بانکي داشته اين بود که دولت توانست اوراق بدهي يا اسناد خزانه را به جاي نرخ 22 با نرخ 15 درصد به فروش برساند بنابراين اولين اثر کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي، پايين آمدن نرخ تامين مالي براي دولت است چراکه وقتي نرخ تامين مالي براي دولت کاهش يابد، هزينه‌هاي دولت هم کاهش پيدا مي‌کند.

معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي با بيان اينکه از آنجايي نرخ سود در بازار بين بانکي کاهش يافته، نرخ سود سپرده‌ها هم به سمت پايين ميل کرده، اظهار داشت: زماني نرخ سود در بازار بين بانکي حدود 28 درصد بود اما اخيرا به 8.5 درصد هم رسيد و امروز بر روي 10 درصد ثابت شده است چراکه بانک مرکزي کف نرخ را در عمليات بازار باز 10 درصد اعلام کرده بود.

معمارنژاد تاکيد کرد: اينکه بگوييم کاهش نرخ سود بانکي در اقتصاد تاثيري نداشته، حرف دقيقي نيست چراکه آثار آن هم در بازار پول مشهود است هم اينکه نرخ سود سپرده‌ها را تحت تاثير قرار داد که تمام اين عوامل باعث کاهش قيمت تمام شده پول براي بانک ها مي‌شود.

وي با بيان اينکه اگر اين روند ادامه پيدا کند انتظار داريم که نرخ سود تسهيلات هم در بانک‌ها پايين بيايد، گفت: اگر همين روند تداوم يابد و ثبات برسد حتما شاهد کاهش نرخ سود تسهيلات خواهيم بود که بر کاهش نرخ تامين مالي هم اثر مي‌گذارد و کاهش نرخ تامين مالي در اقتصاد هم به نفع همه است.  

معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال که آيا کاهش نرخ سود باعث آزاد شدن نقدينگي از بانک به سمت ساير بازارهاي موازي نخواهد شد، اظهار داشت: شواهدي در دست داريم که علي رغم کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي اما ميزان سپرده‌هاي مردم نزد بانک‌ها کاهش نيافت.

معمارنژاد افزود: ضمن اينکه حتي اگر اين شرايط هم به وجود بيايد و پول در قالب سپرده‌ها کاهش يابد باز هم پول از سيستم بانکي خارج نمي‌شود چراکه براي مثال اگر پس از خروج از بانک وارد بازار ملک هم شود، پول از حساب خريدار به حساب فروشنده منتقل مي‌شود بنابراين حجم سپرده‌هاي مردم تغييري نکرده بلکه رشد هم داشته است.