سقف پرداخت وجه نقد در بانک‌ها ۱۵ ميليون تومان تعيين شد

تاریخ انتشار : 1399/05/08

بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه‌اي به بانک‌ها، سقف مقرر براي پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را ۱۵ ميليون تومان تعيين کرد.

به گزارش ايبِنا، بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه‌اي به بانک‌ها، سقف مقرر براي پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را ۱۵ ميليون تومان تعيين کرد که متن اين بخشنامه به شرح زير است: احترامأ، بدين وسيله ضمن اعلام کان لم يکن شدن مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۴۲۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص سقف مقرر براي پرداخت وجه نقد ريالي به ارباب رجوع از سوي بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي در سال ۱۳۹۹، بدينوسيله به استحضار مي رساند سقف مقرر موصوف ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال تعيين مي گردد.

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶، به واحدهاي ذيربط آن بانک/ موسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده، بر حُسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد و نسخه اي از آن نيز به مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال گردد.

  •