اعطاء ۳۶.۶ هزار ميليارد ريال تسهيلات به شرکت‌هاي دانش‌بنيان

تاریخ انتشار : 1399/05/08

طي سه ماهه ۱۳۹۹ به ۴۸۴ شرکت دانش‌بنيان مبلغ ۳۶.۶ هزار ميليارد ريال (ميانگين هر شرکت ۷۵.۶ ميليارد ريال) تسهيلات پرداخت شد که نسبت به سه ماهه ۱۳۹۸ به ميزان ۹۵.۵ درصد افزايش داشته است.

به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، بيشترين تسهيلات طي سه ماهه نخست ۱۳۹۹ از سوي بانک‌هاي ملي به مبلغ ۷.۱ هزار ميليارد ريال، صادرات به مبلغ ۷ هزار ميليارد ريال و ملت به مبلغ ۶.۷ هزار ميليارد ريال و پرداخت شده است.

منظور از تعداد شرکت‌ها در گزارش‌هاي پيش از مقطع آذر ماه ۱۳۹۷، تعداد تسهيلات اعطايي به شرکت‌هاي دانش بنيان بوده است و از مقطع آذر ماه ۱۳۹۷ تعداد شرکت‌ها فارغ از تعداد تسهيلات پرداختي منظور نظر است.