تجارت ۱۹.۶ ميليارد دلاري ايران در چهار ماهه نخست ۹۹

تاریخ انتشار : 1399/05/19

ايران در چهار ماهه نخست امسال ۸.۷ ميليارد دلار صادرات و ۱۰.۹ ميليارد دلار واردات داشته و در مجموع رقم کل تجارت کشور طي اين مدت به ۱۹.۶ ميليارد دلار رسيده است.

به گزارش ايبِنا، معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به بررسي تجارت کالاي بدون نفت خام ايران طي چهار ماهه نخست امسال پرداخته و نوشته است: طي اين مدت ايران ۸.۷ ميليارد دلار صادرات داشته که ۴۱ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال قبل است.

همچنين ايران طي اين مدت ۱۰.۹ ميليارد دلار واردات کالا از کشورهاي مختلف داشته که اين رقم نيز ۲۴ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ است. با اين حساب تراز تجاري کشور طي مدت زمان مورد گزارش ۲.۲ ميليارد دلار منفي و به نفع واردات بوده است. ايران در چهار ماهه نخست سال قبل ۱۴.۵ ميليارد دلار صادرات و ۱۴.۴ ميليارد دلار واردات داشت.

صادرات ايران از نظر وزني نيز تا پايان تيرماه ۱۳۹۹ رقمي معادل ۳۰.۳ ميليون تن بوده که اين رقم افتي ۳۹ درصدي نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل داشته است. ايران در مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ رقمي معادل ۴۹.۷ ميليون تن صادرات داشت که ۱۹.۴ ميليون تن بيشتر از چهارماهه امسال است.

با اين حال واردات از نظر وزني در مدت زمان مورد گزارش تنها يک درصد کاهش يافته و از ۱۱.۹ ميليون تن در چهار ماهه ۹۸ به ۱۱.۸ ميليون تن در پايان تيرماه امسال رسيده است.