تحريم‌هاي جديد بانکي اثري روي بازار سرمايه ندارد

تاریخ انتشار : 1399/07/20

کارشناس بازار سرمايه گفت: به دليل نوع ارتباط اقتصادي کشور ما با ساير کشورها، تحريم‌هاي جديد بانکي اثري روي بازار سرمايه ندارد.

به گزارش پايگاه خبري بازارسرمايه (سنا) و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فردين آقا بزرگي کارشناس بازار سرمايه در خصوص تاثير تحريم هاي بانکي بر بازار سرمايه اظهار کرد: علاوه بر ۱۸ بانکي که به تازگي تحريم شده اند، تعدادي از بنگاه هاي اقتصادي هم از گذشته مشمول تحريم هاي آمريکا بوده اند اما به دليل نوع ارتباط اقتصادي کشور ما با ساير کشور ها اين تحريم ها تاثير چنداني بر بازار سرمايه ندارد.

وي بيان کرد: تحريم ها باعث نمي شود که افراد سرمايه هاي خود را از بانک ها خارج و وارد بازار سرمايه کنند، حتي اگر اين اتفاق رخ دهد باز هم سود سهام از طريق بانک‌ها به حساب افراد واريز خواهد شد که موجب افزايش گردش مالي آنها مي شود.

اين کارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال که آيا تحريم هاي جديد بانکي روي سهام اين بانک ها در بازار سرمايه اثر مي‌گذارد؟ افزود: در گذشته هم تعدادي از بانک هاي کشور تحريم بودند، اما سهامشان نه تنها آسيب نديد بلکه رشد هم کرد، زيرا گردش مالي بانک ها از طريق ارز انجام مي شود در نتيجه اين تحريم ها بر روند کلي و ماهيت سهام بانک ها در بازار سرمايه تاثير چشم گيري ندارد.

آقا بزرگي در باره  تاثير روند انتخابات آمريکا بر بازار سرمايه گفت: تاکنون بين بايدن و ترامپ مذاکراتي انجام شده است و هر دوي آنها سعي دارند روي تحريم هاي ايران مانور دهند، اما تمام اين صحبت ها نمايشي بيش نيست زيرا طرف حساب کشور ما مجلس سناي آمريکا است، سياست هاي خصمانه آمريکا نه تنها از قبل کمتر نشده، بلکه بر شدت  آن نيز افزوده شده است، اما نکته حائز اهميت اين است که تحريم هاي  آمريکا نتوانسته تاثير زيادي روي بازار سرمايه بگذارد.

وي در رابطه با اينکه افزايش قيمت دلار تا چه حد مي تواند بازار را تحت تاثير قرار دهد، بيان کرد: اگر قيمت ارز افزايش پيدا کند، ارزش روز دارايي‌ بنگاه هاي اقتصادي به همان ميزان تغيير مي کند، اما اگر قيمت ارز بيش از حد افزايش پيدا کند، توليدکنندگان در تهيه مواد اوليه با مشکل مواجه مي شوند و به حاشيه سود آنها لطمه مي زند.