مزاياي کمرنگ کردن صفرها از پول/ حفظ قدرت پول؛ هدف اصلي

تاریخ انتشار : 1399/09/02

عضو سابق شوراي پول و اعتبار گفت: کمرنگ کردن صفرها در شرايط موجود اتفاق خوب و تعيين کننده‌اي است، اما بانک مرکزي بايد از وظايف اصلي خود يعني حفظ قدرت پول ملي هم غافل نشود.به گزارش خبرنگار ايبِنا، سال‌ها است که درباره حذف صفرهاي اضافه پول ملي کشورمان صحبت به ميان مي‌آيد و بارها نمايندگان مجلس در اين رابطه به بحث و اختلاف نظر پرداختند. در نهايت هم ارديبهشت سال ۹۹ مصوبه‌اي را در همين رابطه از سرگذراندند که با ايراد جزئي شوراي نگهبان روبرو شد و در حال حاضر در صددند تا اين ايراد را برطرف سازند و آن را به شکل قانون لازم‌الاجرا به دولت ابلاغ کنند.  هفته گذشته بانک مرکزي از اسکناس‌هاي جديد ۱۰ هزار توماني رونمايي کرد، اسکناسي که سه صفر آن به جاي حذف کمرنگ شده بود، به نظر مي‌رسد اين کار براي آماده‌سازي مردم جهت حذف صفرها انجام شده است.   امير شکري، رييس سازمان توليد اسکناس و مسکوک بانک مرکزي در گفت‌وگو با ايبِنا در اينباره گفته است «در مقطع کنوني تغيير واحد پولي کشور محتمل است. لايحه اصلاح ماده يک قانون پولي و بانکي کشور در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به شوراي‌ نگهبان ارجاع شده است. البته شوراي‌نگهبان ابهامي در خصوص يکي از تبصره‌ها داشتند که در حال رفع است لذا تصويب لايحه و تغيير واحد پول ملي محتمل است.شکري همچنين تاکيد کرده  که تغيير واحد پول ملي نيازمند برخي اقدامات پيش‌دستانه بوده است. در اين راستا و براي مديريت هزينه‌هاي تغيير در اسکناس‌ها و استفاده بهينه از زمان و منابع، اسکناس‌هاي بين‌نسلي طراحي و تاکنون از سه اسکناس بين‌نسلي رونمايي شده است.»محمدرضا تابش، نماينده سابق مجلس و عضو پيشين شوراي پول و اعتبار نيز تحليل خود را از کمرنگ شدن صفرهاي ۱۰ هزارتوماني و چاپ اسکناس بين نسلي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا چنين بيان کرد: حذف صفرها از پول ملي اثر اقتصادي خيلي تعيين کننده‌اي نخواهد داشت، ولي مبادلات اقتصادي را راحت‌تر مي‌کند و صرفه‌جويي‌هايي در چاپ و نشر اسکناس به وجود خواهد آورد. وي در ادامه اضافه کرد: واقعيت اين است که ۱۰ هزار ريال ديگر ارزشي ندارد، بنابراين چنانچه به يک تومان تبديل شود، منطبق بر واقعيات است. علاوه براين موارد موضوع فوق تقريبا قانوني شده و مجلس هم آن را به تصويب رسانده، پس بايد به مرحله اجرا درآيد.اين نماينده سابق مجلس در اين خصوص يادآور شد: حرکت فوق در شرايط موجود اتفاق خوب و تعيين کننده‌اي است، منتها بايد از وظايف اصلي بانک مرکزي هم که حفظ قدرت پول ملي به عنوان ناموس آن و ناموس زمامداران و حاکمان به حساب مي‌آيد، غفلت نشود که بر آن هم مسائل و موضوعات گوناگوني دخيل است.عضو سابق شوراي پول و اعتبار در اين رابطه تاکيد کرد: با تمام اين موارد چنانچه درصدد برآييم که به بانک مرکزي در اين شرايط تنگناها و فشارها نمره دهيم، بايد گفت که تا به امروز خوب عمل کرده، ولي در هر صورت بايد ساير مسئولان و دست اندکاران هم  وظايف خود را انجام دهند و زمينه‌اي را فراهم سازند تا اقتصاد کشور متاثر از تحريم‌هاي ناروا هچنين سوءتعبيرها ضرر نبيند و ارزش پول ملي کاهش پيدا نکند.تابش درباره اثر رواني حذف صفرها نيز اظهار داشت: از لحاظ روحي و رواني در شرايط فعلي که ارزش ريال هم به شدت کاهش پيدا کرده، موثر است. در واقع اين کار يک اقدام مديريتي به حساب مي‌آمد که ضرورت داشت.