مقايسه وضعيت بورس و بازارهاي موازي در آينده

تاریخ انتشار : 1399/11/26

رئيس هيئت مديره بورس تهران، با اشاره به گزارش هاي مثبت ۹ ماهه شرکت ها، اظهار کرد: اين گزارش‌ها حاکي از روند درآمدي رو به رشد و تکرار شونده دارند و بايد گفت در افق بلندمدت بازار سرمايه بهتر از بازارهاي موازي خواهد بود.

اميرتقي خان تجريشي در گفت و گو با ايسنا، درمورد شرايط فعلي بازار سرمايه توضيح داد: تصميم گيري براي خريد و فروش سهام در بازار سرمايه، مستلزم داشتن اطلاعات تحليل و آگاهي از وضعيت بازارها و عوامل تاثيرگذار بر هر سهم و صنعت است. طبعا سرمايه گذاراني که اکنون مي خواهند براي سرمايه گذاري خود در بازار سرمايه تصميم گيري کنند و نگاه ميان مدت و بلندمدت دارند، مي توانند با توجه به رشد قيمت جهاني کالاهاي اساسي به عنوان نشانه اي براي افزايش سود آوري شرکت‌هاي فعال در صنايع فلزات اساسي، معدني‌ها و  همچنين صنايع مرتبط با کالاهاي اساسي تصميم گيري کنند.

وي افزود: همچنين بايد توجه داشت که به دليل متعادل شدن قيمت ارز، در افق زماني پيش رو و مسائل بودجه، نمي توان انتظار نوسانات سنگين در بازارهاي موازي بازار سرمايه نظير ارز و طلا داشت. به همين دليل به نظر مي رسد که با اين نگاه  جذابترين بازار براي سرمايه گذاري، بازار سرمايه است، اصلاح نسبت پي بر اي  در بسياري سهم ها و با توجه به گزارش هاي ۹ ماهه منتشر شده از سوي شرکت ها که عمدتا وضعيت خوب و تکرار شونده اي را داشتند، مي توان به آينده اين بازار از نگاه بنيادي و ميان مدت تا بلند مدت  اميدوار بود.

اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه داد: از سوي ديگر بايد در اين نکته نيز تامل کرد که ريزش ماه هاي اخير شاخص بورس، باعث شده که هم اکنون برخي سهم ها در جايگاه يک سال قبل خود قرار بگيرند، اما گزارش ها نشان ميدهد که شرکت‌ها نسبت به يک سال قبل خود، وضعيتي بهتر دارند. بنابراين با توجه به اين نکته و همچنين اعمال سياست هاي حمايتي از سوي مقام ناظر، مانند کاهش دامنه نوساني منفي و افزايش دامنه نوساني مثبت، افزايش اعتبار، بازنگري حجم مبنا و انتشار اوراق تبعي به نظر مي رسد که کفه معاملات به نفع خريداران و کساني که ديد بلند مدت دارند نسبت به سفته بازان و فروشندگان سنگين تر باشد. گرچه معتقديم که محدوديت ها بايد کوتاه مدت باشد تا نقد شوندگي بازار تهديد نشود.

تجريشي همچنين به فعالان بازار سرمايه توصيه کرد که با چشمان باز و به دور از هيجانات تصميم بگيرند، عوامل بنيادي را در جريان سرمايه گذاري ماه هاي آتي خود مد نظر قرار دهند، از تصميم گيري بر اساس صحبت افرادي که در شبکه هاي اجتماعي اقدام به ارائه سيگنال هاي خريد و فروش مي کنند، بپرهيزند و صرفا با کارشناسان، تحليلگران و مشاوران خبره و نهادهاي داراي مجوز  اين حوزه که در قالب نهادهاي مالي اقدام به ارائه مشاوره مي کنند، براي آينده سرمايه گذاري خود مشورت کنند.