تکميل هدفگذاري تورمي بانک مرکزي در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : 1399/12/04

يک کارشناس امور بانکي گفت: چنانچه بانک مرکزي در سال ۱۴۰۰ به شکلي مجهز شود که هم نرخ بهره در بازار بين بانکي متناسب با شرايط اقتصادي و هم نرخ ارز در بازار ارز مديريت و هدايت شود، نرخ تورم کنترل مي‌شود.

کامران ندري، کارشناس امور بانکي درباره تکميل هدفگذاري تورمي بانک مرکزي در سال ۱۴۰۰ در گفت‌ و گو با ايبِنا گفت: اولين گامي که بانک مرکزي بايد در سال ۱۴۰۰ بردارد، تکميل برنامه هدفگذاري تورم است، به ويژه آنکه بايد تمرکز بيشتري بر اثر بخشي هدايت نرخ بهره در بازار بين بانکي داشت و به گونه‌اي عمل کرد که با استفاده ازاين متغير سياسي به هدف غايي که همان کنترل تورم است، به صورت موثري دست پيدا کند.

وي در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزي براي اينکه زمينه انتقال موثر اثرات هدايت نرخ بهره در بازار بين بانکي به ساير بخش‌ها را فراهم کند بايد از کنترل دستوري نرخ‌هاي بهره در شبکه بانکي و به صورت مشخص نرخ بهره سپرده و نرخ بهره تسهيلات تا حد ممکن فاصله گيرد زيرا تعديل دستوري نرخ بهره در شبکه بانکي مي‌تواند براي اثربخشي هدايت آن محدوديت ايجاد کند.

اين کارشناس امور بانکي در ادامه اظهار داشت: نکته ديگر اين است که بانک مرکزي در حد امکان بايد تلاش کند سياست‌هاي موثري را در ارتباط با نرخ ارز به کار گيرد. شرايط فعل و انفعالات تورمي در اقتصاد کشور بيشتر از هر چيز ديگر بستگي به نوسانات نرخ ارز دارد و نوسانات شديد نرخ ارز غير از اينکه به تجارت خارجي مي تواند لطمه وارد کند، اثرات نامطلوبي هم بر انتظارات تورمي خواهد داشت.

ندري تاکيد کرد: بر همين اساس چنانچه بانک مرکزي در سال ۱۴۰۰ خود را به شکلي مجهز کند که هم نرخ بهره در بازار بين بانکي متناسب با شرايط اقتصادي و هم نرخ ارز در بازار ارز مديريت و هدايت شود، نرخ تورم تا جايي که در اقتصاد ما بضاعت آن وجود دارد، کنترل خواهد شد.