برگزاري دوره آموزشي مطالعات فني و اقتصادي پروژه هاي معدني

تاریخ انتشار : 1399/12/19

براي طرح هايي که از منابع بانکي تسهيالت دريافت مي نمايند

مقدمه:

بانک ها و مؤسسات تأمين کننده منابع مالي طرح ها درفرآيند پرداخت تسهيلات، به منظور اطمينان از صحت برآوردها و بررسي هاي اقتصادي، فني، مالي و اقتصادي بودن طرح هاي متقاضيان، نيازمند انجام مطالعات اقتصادي، فني و مالي طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار مي باشند .

با توجه به همين نياز و مسايل و چالش هاي ديگر، قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح وتسريع دراجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآئي بانک ها به تاريخ 05/04/1386 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و ابلاغ شد. بر اساس ماده 5 اين قانون، دولت مکلف شد با ايجاد نهادهاي جديد از جمله گروه هاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غير دولتي، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات را فراهم آورد. پس از ابلاغ مصوبه مجلس توسط رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارائي (30/05/1386) پس از بررسي ها کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي تشکيل و مشاوران واجد شرايط به عضويت اين کانون درآمدند و دو خدمت اصلي را بر عهده گرفتند:

1 - تهيه گزارشات امکان سنجي طرح ها

2 - نظارت بر پيشرفت طرح هايي که تسهيلات از منابع بانکي دريافت نموده اند.

اما يکي مهم ترين وظيفه داخلي کانون، ارتقا دانش ، مهارتي و تجربي اعضا براي بهينه نمودن مستمر ارائه خدمات مذکور است. در همين راستا کانون به صورت مستمر مبادرت به برگزاري دوره هاي آموزشي با استفاده از اساتيد و مدرسان و موسسات معتبر مي نمايد.

دوره حاضر يکي از دوره هايي است که با هدف مذکور تعريف شده است. هرچند مخاطبان اصلي اين دوره ها ، اعضاي کانون مي باشند ولي به لحاظ نوع محتواي آن، اين دوره مي تواند به عموم دست اندرکاران اعم از بخش هاي خصوصي و دولتي و اشخاصي که متقاضي استفاده از تسهيلات بانکي هستند مفيد واقع شود.

مجري دوره:

با توجه به اينکه شرکت مهندسي مشاور مديريت نظم پويان صنعت نوين از سال 1379 به عنوان يکي از پرچمداران ترويج روش يونيدو براي امکان سنجي و مديريت طرح ها در ايران مي باشد و از سابقه آموزشي بيست ساله در اين زمينه برخوردار است و دوره هاي آموزشي قبلي کانون را حسب نظر اعضاي کانون و شرکت کنندگان در دوره ها، با کيفيت مطلوب برگزار نموده است و از طرفي از اولين فعالان موثر و از اعضاي کانون مي باشد، لذا اين شرکت به عنوان مجري اين دوره ها از طرف کانون انتخاب و قرارداد مربوطه منعقد و به ايشان ابلاغ گرديد.

عنوان دوره:

مطالعات فني و اقتصادي پروژه هاي معدني

هدف دوره:

اين دوره به منظور آشنايي مخاطبان با نحوه مطالعات فني و اقتصادي پروژه هاي صنعتي است که ميخواهند از منابع بانکي تسهيلات دريافت کنند. عمده هدف اين دوره افزايش توان دانشي و مهارتي و عملي مخاطبان با پروژه هاي معدني و مبناي تهيه گزارشات اقتصادي و فني طرح هاي مذکور مي باشد.

مخاطبان دوره:

کليه علاقه مندان علي الخصوص اعضاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي

پيش نياز شرکت در دروه:

داشتن حداقل مدرک ليسانس در يکي از رشته مهندسي و يا صنايع يا مديريت و آشنايي با طرح ها

مدت دوره:

40 ساعت در مدت يک ماه

نحوه برگزاري دوره:

به صورت آنلاين از طريق سيستم اختصاصي آموزش شرکت نظم پويان صنعت نوين که لينک اينترنتي مربوطه به ثبت نام کنندگان ارسال مي گردد.

 

مزاياي شرکت در دوره:

1 - براي اعضاي کانون: ارائه گواهينامه کانون و شرکت نظم پويان صنعت نوين و تخصيص امتياز در هنگام رتبه بندي اعضا

2 - براي غير اعضا: ارائه گواهينامه کانون و شرکت نظم پويان صنعت نوين

شهريه دوره:

به منظور ايجاد انگيزه براي اعضاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، تخفيفات ويژه اي براي شرکت هاي داراي رتبه الف و ب و ج و همچنين با توجه به تعداد نفرات ثبت نام کننده ، در نظر گرفته شده است که به شرح جدول شهريه دوره  مي باشد:

 

سرفصل هاي دوره:

1 - تعاريف و مفاهيم اوليه:

- اقتصاد معدني

- ارزشيابي

- ارزيابي

- سرمايه

- بهره

- ارزش زماني پول

- حداقل نرخ جذب کننده

- نرخ بازگشت سرمايه

- ارزش خالص فعلي و ....

2 -جايگاه مدل هاي کمي در تصميم گيري (علم مديريت)

3 -مراحل امکان سنجي

-پيش امکان سنجي مطالعه فرصت

4 -وجوه ارزيابي يک طرح امکان سنجي

- مطالعات بازار

- مطالعات مکان يابي

- بررسي هاي فني

- ارزيابي مالي

- ارزيابي اقتصادي

- ارزيابي زيست محيطي

- ارزيابي اجتماعي

5 -بررسي هاي فني در يک پروژه معدني

6 -مفاهيم و اصول پايه در اقتصاد مهندسي

7 -معرفي و کاربرد فاکتورهاي مالي

8 -تکنيک هاي اقتصاد مهندسي

9 -استهلاک، ماليات، وام، تورم

10 -تجزيه و تحليل اقتصادي بعد از کسر ماليات و نقش ماليات در بررسي هاي اقتصادي

11-اثر تامين قسمتي از هزينه اوليه طرح از موسسات مالي در بررسي هاي اقتصادي

12 -آناليز حساسيت

13-مقايسه اقتصادي چند پروژه

14-ارزيابي اقتصادي در شرايط ريسک

15-آشنايي با نرم افزار کامفار

 

برنامه زمانبندي آموزش :

از روز 28  فروردين   1400  روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساهت 19 تا 22

مدرس دوره:

دکتر محمدرضا سلطان

 

نحوه ثبت نام در دوره:

کليه علاقه مندان براي شرکت در دوره لازم است از طريق وبسايت : www.petroamozesh.com اقدام به ثبت نام نموده و مدارک زير را به آدرس ايميل @amozesh.npsn.gmail.com شرکت نظم پويان صنعت نوين به ارسال فرمايند:

1 -کپي آخرين مدرک تحصيلي

2 -کپي شناسنامه و کارت ملي

3 -عکس پرسنلي )با کيفيت حداقل 300 DPI ) براي علاقه مندان به دريافت گواهينامه پايان دوره

4 -کپي آخرين رتبه بندي کانون ( در ارتباط با شرکت متبوع براي اعضاي کانون جهت برخورداري از تخفيفات)

5 –ارسال تصوير فيش پرداخت مبلغ شهريه که به شماره حساب 1-3618881-2-114 به نام نظم پويان صنعت نو ين نزد بانک اقتصاد نوين و يا به شماره کارت 5336-4007-1219-6274 بنام نظم پويان صنعت نوين نزد بانک اقتصاد نوين واريز گردد.