اقتصاد نيازمند اصلاحات اساسي و ساختاري

تاریخ انتشار : 1400/01/15

يک اقتصاددان با اشاره به پيش‌نيازهاي ايجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به اقتصاد در سال ۱۴۰۰، گفت:‌ بايد اصلاحات اساسي و ساختاري در اقتصاد کشور انجام شود.

عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) مي گويد: زماني سياست هاي اخذ شده در کشور اثرگذار خواهند بود که طبقات اجتماعي جامعه همسو با سياست گذاري ها باشد و قرارداد اجتماعي که در اقتصاد از آن حرف مي زنيم خدشه دار نشود.

ميرحسين موسوي، اقتصاددان در گفت و گو با ايبِنا با تاکيد بر اينکه براي اثرگذاري سياست ها بايد اعتماد مردم را جلب کرد، افزود: نبايد به گونه اي برخورد کرد که باعث شويم هر فردي فقط به فکر منافع و سرمايه حتي اندک خود باشد و هدفي جز حفظ آنها نداشته باشد.

اين اقتصاددان با اشاره به روابط ديپلماسي اقتصادي با ديگر کشورها و به ويژه آمريکا گفت: ما بايد قاعده بازي را در عرصه جهاني بلد باشيم و استراتژي هايي که استفاده مي کنيم با دانش کافي نسبت به استرتژي طرف مقابل باشد تا بتوانيم به موفقيت و پيشرفت برسيم. 

وي با اشاره به اينکه بايد زمينه هاي فساد و رانت در کشور را از بين ببريم، تصريح کرد: رانت هاي اقتصادي که در جامعه وجود دارد، عدم اطمينان را ايجاد کرده و بنابراين بايد در سياست هاي داخلي کشور و همچنين رفتار و برخورد قاطعانه تر قوه قضاييه بازنگري صورت گيرد تا مسائل داخلي بر تحريم ها و موضوعات بيروني غلبه نکند. 

موسوي افزود: در اين شرايط تحريمي که در آن قرار داريم بعضا شاهد خروج سرمايه هاي کشور در قالب دلار از کشور خارج هستيم که بايد کنترل و رصد شوند. اگر فرض کنيم تحريم ها برداشته شود و محدوديت هاي بين المللي براي ما از بين برود، با چنين سيستمي شاهد تغييرات خاصي نخواهيم بود؛ بنابراين بايد اصلاحات اساسي و ساختاري در اقتصاد کشور ايجاد شود. 

به گفته عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، تا زماني که گفتمان واحد در کشور نداشته باشيم اقتصاد نيز اصلاح نخواهد شد و کشورها به ايران اعتماد نمي کنند. زماني چشم انداز ما نسبت به اقتصاد در سال ۱۴۰۰ مثبت مي شود که کشور با ثبات اداره شود، گفتمان اقتصادي و سياسي ما واحد باشد و يک حرف از نهاد جامعه بيرون بيايد چرا که چندگانگي باعث بي ثباتي کشور و تلاطم بخش هاي اقتصادي مي شود. 

او با تاکيد بر اينکه مشکلات اقتصادي کشور بيشتر ريشه در اقتصاد سياسي دارد، اظهار کرد: ما بايد گفتمان سياسي خود را اصلاح کنيم تا سياست پولي و مالي در لواي آن شکل ثبات به خود بگيرد و اعتماد در جامعه ايجاد کند. 

اين اقتصاددان گفت: بار ديگر تاکيد مي کنم که پاشنه آشيل اقتصاد ايران فساد و رانت اقتصادي است؛ در نتيجه بايد عزمي راسخ در اين باره شکل بگيرد و با اطلاع رساني شفاف و برخوردهاي جدي، قاعده هاي کنوني شکل گرفته و نگرش هاي موجود فعلي را رفع کنيم تا بتوانيم شاهد ثبات و آرامش در اقتصاد باشيم.