سه عامل تاثيرگذار بر نرخ دلار در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : 1400/01/15

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي اظهار داشت: بر اساس برآوردها نرخ دلار در محدوده 20 تا 22 هزار تومان نيز نوسان خواهد کرد و حتي مي‌تواند به زير 20 هزار تومان نيز کاهش يابد.

وحيد شقاقي شهري در گفت‌وگو با ايلنا در مورد چشم‌انداز نرخ دلار در سال 1400 اظهار داشت: بيشتر متغيرهاي تاثيرگذار بر اين موضوع کوتاه‌مدت هستند و براي بررسي آن در سال‌هاي آينده مي‌توان از متغيرهاي بلندمدت نيز استفاده کرد. اما در سال جديد بيشتر اين متغيرهاي کوتاه‌مدت بر سمت عرضه تاثير مي‌گذارند.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: يکي از عوامل تاثيرگذار در سال جاري مذاکرات برجام است که آرام آرام شروع شده است به طوري که صادرات نفتي ما در ماه‌هاي اخير به يک ميليون بشکه در روز نيز رسيده است که با گسترش مذاکرات مي‌تواند افزايش نيز يابد و اين عامل مي‌تواند درآمدهاي ارزي کشور را افزايش دهد.

وي افزود: متغير دوم کاهش انتظارات تورمي است. ما مشاهده مي‌کنيم که نگاه جامعه به سمت کاهش هيجانات تورمي است که در کنترل نرخ دلار تاثيرگذار است. همچنين کاهش شدت کرونا و بازگشايي مرزها که موجب افزايش صادرات غيرنفتي به کشورهاي پيرامون مي‌شود عامل سوم در کاهش نرخ دلار خواهد بود.

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: بنابراين با در نظر گرفتن اين سه عامل مي‌توان چشم‌انداز کاهشي براي نرخ دلار را در کوتاه‌مدت ترسيم کرد به صوري که بر اساس برآوردها اين نرخ در محدوده 20 تا 22 هزار تومان نيز نوسان خواهد کرد و حتي مي‌تواند به زير 20 هزار تومان نيز کاهش يابد.

شقاقي خاطرنشان کرد: اما در بلندمدت عواملي مثل شکاف نرخ تورم داخلي و خارجي، صادرات ساماندهي واردات، ميزان قاچاق کالا و اقتصاد زيرزميني و همچنين وضعيت صادرات نفتي و غيرنفتي در نرخ دلار تاثيرگذار باشد.

وي با بيان اينکه احتمالا نرخ تورم هدف اعلامي از سوي بانک مرکزي امسال محقق شود، گفت: نرخ تورم بيشتر تحت تاثير انتظارات تورمي و نرخ دلار است و کاهش هر دو عامل بر نرخ تورم تاثيرگذار است از همين روي به نظر مي‌رسد هدفگذاري نرخ تورم در سال جاري محقق شود.