افزايش سرمايه بانک مرکزي از محل اندوخته احتياطي

تاریخ انتشار : 1400/01/16

سرمايه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از محل اندوخته احتياطي افزايش يافت.

به گزارش ايلنا و به نقل از «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت» هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ و به استناد قانون پولي و بانکي کشور، با پيشنهاد مجمع عمومي بانک مرکزي مبني بر افزايش سرمايه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از محل اندوخته احتياطي موافقت کرد.

بر اين اساس، سرمايه بانک مرکزي به مبلغ ۶۳ هزار و ۳۹۵ ميليارد ريال رسيد.