چرا بايد تبليغ کنيم ؟

تاریخ انتشار : 1400/07/04

بايد بدانيم تبليغات، ارتباط منظم و هدفمندي براي معرفي توانمندي هاي تخصصي شماست.  

مي توانيم با استفاده از شيوه‌هاي خلاقانه و نوين تبليغات، مخاطب را متقاعد سازيم که مشاوره درباره چگونگي صرف سرمايه هاي خود را به مشاوران مجرب ما بسپارند و از اين طريق اصل سود سرمايه خود را صيانت کنند.

با وجود هزينه هنگفتي که شرکت هاي بزرگ صرف تبيلغات مي کنند مي توان آن را يکي از مهم ترين تدابير بازاريابي و بقاي کسب و کار در نظر گرفت. تبليغات يکي از عوامل اصلي موفقيت شرکت ها در دنياي امروز محسوب مي شود و نوع کسب و کار، نوع خدمات و ظرفيت هاي تخصصي را به مشتري نشان مي دهد. با سرمايه گذاري روي تبليغات مي توان مسير موفقيت شرکت را هموار و در عين حال مشتري زيادي جذب کرد.

کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به موازات برنامه هاي خود در جهت معرفي کانون و توانمندي هاي اعضاي خود، امکان تبليغ اختصاصي براي اعضاي خود را فراهم ساخت تا اعضاي علاقه مند با معرفي توانايي ها و تخصص ها و سوابق موفق حرفه اي خود، سريع ترين و کارآمد ترين راه براي معرفي خود از طريق وبسايت کانون انتخاب کنند.

تبليغ در پايگاه رسمي کانون، طبعا به دليل نهاد رسمي رتبه بندي و نظارت بر عملکرد اعضا، از اين امتياز خاص برخوردار است که مستقيم صلاحيت حرفه اي شرکت عضو را تأييد و به مخاطب از نظر توانمندي حرفه اي وي اطمينان خاطر مي دهد.

 تعرفه مصوب تبليغات در وبسايت کانون به شرح سند پيوست است.