گزارش پتروشيمي ايرا؛ فصل اول 2021 شامل پيش بيني هاي 5 ساله تا 2024

تاریخ انتشار : 1400/07/28

 

ناشر : موسسه فيچ

تاريخ انتشار : 2020

فروردين 1400

 

لطفا براي مطالعه گزارش به سند پوست در همين صفحه مراجعه بفرماييد.