چهارمين نمايشگاه حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمي، پالايش و پتروپالايش

تاریخ انتشار : 1401/11/03

چهارمين نمايشگاه حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمي، پالايش و پتروپالايش با تمرکز بر نوآوري و فناوري نوين و توسعه زنجيره ارزش پايين دست پتروشيمي ،۲۴ لغايت ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ در مرکز نمايشگاههاي بين المللي جزيره کيش  برگزار مي شود.برگزار کننده و مجري اين نمايشگاه شرکت بهاران تدبير کيش مي باشد.

به گزارش روابط عمومي گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس، اين نمايشگاه که رويدادي مهم در عرصه داخلي‌سازي و استفاده از توانمندي‌هاي داخلي محسوب مي شود، با حمايت گروه بزرگ پتروشيمي و با اجراي شرکت بهاران تدبير کيش و مشارکت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه در جزيره کيش برگزار خواهد شد. گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس در سه دوره اخير نمايشگاه،بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان تفاهم‌نامه با شرکت‌هاي دانش بنيان و داخلي منعقد کرده است؛ مجموعه اي با مديران و نيروهاي نخبه ، جهادي و متعهد که اهميت و تأثيرگذاري محسوسي در ارزآوري و توليد در کشور دارد.