در راستاي گسترش همکارهاي کانون با صندوق ملي محيط زيست صورت گرفت: تفاهم نامه همکاري في مابين صندوق ملي محيط زيست با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي امضا شد

تاریخ انتشار : 1402/04/31

در راستاي گسترش همکارهاي کانون با صندوق ملي محيط‌زيست و ارايه راهکارهاي راهبردي و تسهيل در طرح‌هاي داراي توجيه فني ، مالي و اقتصادي  تفاهم‌نامه همکاري في مابين صندوق ملي محيط‌زيست با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي امضا شد.

به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي روز  چهارشنبه 28 تير ماه اين تفاهم نامه  توسط جناب آقاي سجاد انجم شعاع مديرعامل صندوق و جناب آقاي عبدالاحد فرجزاده رئيس شوراي عالي کانون به امضا رسيد.

 در متن امضا شده اين تفاهم‌نامه چنين آمده است: ارتقا سطح همکاري‌هاي متقابل و گسترش زمينه‌هاي همکاري و فعاليت هاي مشترک به منظور استفاده حداکثري از توانمندي‌هاي تخصصي مشاوران سرمايه‌گذاري عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي و تسهيل ارايه خدمات به سرمايه‌گذاران متقاضي دريافت تسهيلات در راستاي نيل به اهداف برنامه‌هاي توسعه کشور در چارچوب ضوابط و مقررات جاري صندوق و همچنين همکاري کانون با صندوق جهت ارايه راهکارهاي راهبردي و تسهيل در تهيه طرح‌هاي داراي توجيه فني ، مالي و اقتصادي ، افزايش بهره‌وري در حوزه سرمايه‌گذاري بخش‌هاي توليدي ،خدماتي و بهره‌گيري از توان و دانش فني شرکت‌هاي مشاور معتبر داراي رتبه از کانون در چارچوب بندهاي تفاهم نامه با هدف تقويت همکاري‌ها ، توزيع عادلانه کار و ارتقا سطح دانش مشاوران در جهت تهيه گزارش‌هاي امکان‌سنجي طرح‌هاي مطلوب و مورد قبول بانک و همکاري آموزشي في مابين جهت ارتقا سطح دانش فني و همچنين تبادل تجربيات و نقطه نظرات براي طرح هاي توليدي و ساير بخش هاي اقتصادي مي باشد.

گفتني است در ادامه اين تفاهم‌نامه درخصوص تعهدات صندوق آمده است، صندوق موظف است کليه گزارشات امکان‌سنجي و نظارت طرح‌هاي متقاضيان دريافت تسهيلات از صندوق را به مشاوران داراي تاييديه و رتبه معتبر کانون ارجاع دهد. همچنين لينک  کانون را در سايت صندوق به منظور دسترسي همکاران و متقاضيان به اطلاعات شرکت‌هاي عضو کانون جهت تهيه طرح‌هاي توجيهي صندوق قرار داده و سرمايه‌گذاران و متقاضيان دريافت تسهيلات را جهت انتخاب مشاور از فهرست مشاوران معتبر عضو کانون مندرج در سايت اعلامي کانون راهنمايي و هدايت نموده  و گزارش‌هاي امکان‌سنجي و نظارت طرح‌هاي ارايه شده توسط مشاوران مذکور را جهت انجام امور اعتباري پذيرش نمايد.

همکاري با مشاوران سرمايه گذاري عضو کانون جهت آشنايي با سرفصل هاي موردنظر صندوق در گزارش امکان‌سنجي و نظارت در زمينه برگزاري جلسات في‌مابين و گردهمايي آموزشي از موارد ديگر تعهدات صندوق است.

شايان ذکر است، مراسم امضاي اين تفاهم‌نامه با حضور آقايان نيکنام هوشيار رئيس هيات‌مديره و رحيم عظيمي عضو مالي هياتمديره، مهندس اسدي دبيرکل کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي  و خانم ضيايي کارشناس روابط عمومي کانون برگزار شد.