اتاق بازرگاني تهران و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي تفاهم‌نامه همکاري امضا کردند

تاریخ انتشار : 1402/11/17

تلاش دوجانبه براي اهليت‌سنجي سرمايه‌گذاران و اعتباربخشي به پروژه‌هاي نيمه‌تمام

اتاق بازرگاني تهران و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي با هدف جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي براي تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام و بهبود شرايط تامين مالي بخش خصوصي يک تفاهم‌نامه همکاري امضا کردند.

با امضاي يک تفاهم‌نامه ميان اتاق بازرگاني تهران و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي، همکاري اين دو نهاد براي امکان جذب سرمايه‌هاي بخش ‌خصوصي جهت واگذاري و تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام در کشور و همچنين ايجاد بانک اطلاعاتي از طرح‌هاي اقتصادي واقعي و فرصت‌ سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها در اين طرح‌ها، آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، اين تفاهم‌نامه روز دوشنبه 16 بهمن ماه ميان محمود نجفي‌عرب، رئيس اتاق تهران، و عبدالاحد فرج‌زاده، رئيس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي، به امضا رسيد. در جلسه امضاي اين تفاهم‌نامه، عبدالاحد فرج‌زاده، در توضيحاتي ضمن تشريح سابقه تاسيس و فعاليت اين کانون و عضويت 176 شرکت در آن، تصريح کرد که شرکت‌هاي عضو کانون، در 8 رسته و 15 گرايش اقتصادي، علاوه بر امکان اعتبارسنجي سرمايه‌گذاران، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف را نيز شناسايي و مورد ارزيابي قرار مي‌دهند.

فريال مستوفي، رئيس مرکز جذب سرمايه‌گذاري اتاق تهران، نيز در سخناني برگزاري رويدادهاي تخصصي و دوره‌هاي آموزشي مشترک و هم‌چنين ايجاد يک بانک اطلاعاتي منسجم از فرصت‌هاي موجود در حوزه سرمايه‌گذاري را از جمله محورهاي همکاري اتاق تهران و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي عنوان کرد.

بهمن عشقي، دبيرکل اتاق تهران نيز بر ضرورت تغيير در نظام اعتبارسنجي بانکي که به گفته وي، عمدتاً مبتني بر وثايق است، تاکيد کرد و يادآور شد که اين همکاري دوجانبه، مي‌تواند زمينه شکل‌گيري نظام اهليت‌سنجي توجيحي را فراهم کند.

در پايان اين سخنان تفاهم‌نامه همکاري ميان اين دو نهاد به امضا رسيد و تبادل شد.