اعضاي شوراي عالي دوره ششم انتخاب شدند

تاریخ انتشار : 1400/03/11

پيرو دعوت عمومي از اعضاي کانون، مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  کانون با حضور اکثريت اعضاي داراي حق رأي ساعت 16.30  روز دوشنبه 10 خردادا ماه 1400 در محل نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار شد.

مجمع عمومي به منظور رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي در جايگاه مراسم نمايشگاه ( فضاي باز ) حضوري برگزار و همزمان به صورت آنلاين براي کليه اعضاي کانون پخش شد.

پس از استقرار  رييس انتخابي حاضران و ساير اعضاي هيأت رييسه، مجمع وارد دستور شد و در آغاز آقاي دکتر حقيقت پژوه  رييس دوره پنجم شوراي عالي کانون ، گزارشي از عملکرد کانون در سال 98-99 و دستاوردهاي اين دوره از فعاليت شوراي عالي را به اطلاع حاضران رسانيد و سپس بازرس قانوني و خزانه دار شورا گزارش مالي سال منتهي به 30 آذر  1399 را ارائه دادند.

اعضاي حاضر در نشست پس از استماع گزارش هاي ياد شده ، ترازنامه و صورت هاي مالي دوره منتهي به 30 آذر 1399 و بودجه سال 1400 را با اکثريت آرا تصويب کردند.

همزمان برنامه هاي سال 1400 و بودجه پيشنهادي براي اجراي برنامه ها با اکثريت آرا تصويب شد .

مجمع عمومي عادي همچنين مؤسسه حسابرسي فريوران هدف را از ميان 3 شرکت حسابرسي نامزد انتخاب، به عنوان بازرس قانوني کانون انتخاب کرد.

در اين نشست با توجه به پايان دوره فعاليت شوراي عالي پنجم ، 14 نفر از داوطلبان تأييد صلاحيت شده عضويت در شوراي عالي دوره ششم برنامه هاي خود را در جهت تثبت و ارتقاء جايگاه کانون بيان کردند و سپس رأي گيري کتبي به منظور انتخاب اعضاي جديد شوراي عالي انجام شد.

در پايان شماره آرا داوطلبان 7 نفر به عنوان اعضاي اصلي و 5 نفر اعضاي علي البدل به شرح زير برگزيره شدند:

اعضاي اصلي منتخب :

1-  خانم راضيه دانش خضري از شرکت مشاورين صنعت خدمات ارژوان         با 76 رأي

2- آقاي احمد حاتمي يزد  از شرکت تدبير صنعت ايرانيان                               با 69 رأي

3- آقاي هومن عمادي  از شرکت آباد صنعت گيوا                                         با 68 رأي

4- آقاي حميد رضا حقيقت پژوه از شرکت رويان پليمر آريا                      با 64 رأي

5- آقاي اسماعيل صابري از شرکن نافع امين                                             با 60 رأي

6- آقاي عبدالاحد فرج زاده از شرکت پژوهشگران فن گستر                    با 50 رأي

7- آقاي غلامحسين فرکاريان از شرکت آرمين فارس                        با 48 رأي

 

اعضاي علي البدل منتخب :

1- آقاي عليرضا حسن پور از شرکت طرح صنعت و پالايش                با 47 رأي

2- آقاي راشد علوي از شرکت مشاور يکم                                         با 31 رأي

3- آقاي شاهرخ خاکپور از شرکت انديشه گران شريف                      با 26 رأي

4- آقاي فيروز اردشيريان از شرکت ناموران پژوهش و توسعه             با 25 رأي

5- آقاي محمد صادق خوشنويس انصاري از شرکت ستاره صنعت پردازان با 24 رأي

 

اين نشست در ساعت 21 به کار خود پايان داد.