برآورد بانک جهاني؛ رشد اقتصادي ۲.۱ درصدي در انتظار ايران

تاریخ انتشار : 1400/03/19

بانک جهاني در بررسي اقتصاد کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا پيشي‌بيني کرد رشد اقتصادي ايران در سال 2021 به مثبت 2.1 درصد برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، بانک جهاني در آخرين گزارش خود به بررسي چشم انداز اقتصادي جهان پرداخت. براساس برآورد اين نهاد رشد اقتصادي جهان در سال 2021، 5.6 درصد خواهد بود که بيشترين رشد اقتصادي پسارکود در 80 سال اخير است.

اين گزارش مي‌افزايد، احتمالا بازگشت رونق و بهبودي اقتصادي به دليل نابرابري در دسترسي به واکسن در ميان کشورهاي بزرگ متفاوت است.

بانک جهاني در بررسي اقتصاد کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا پيشي‌بيني کرد رشد اقتصادي ايران در سال 2021 به مثبت 2.1 درصد برسد.

همچنين براساس برآورد اين نهاد بين المللي، رشد اقتصادي ايران در دو سال آينده روند مثبت خود را حفظ خواهد کرد و احتمالا به ترتيب به 2.2 و 2.3 درصد در سال‌هاي 2022 و 2023 برسد.

بانک