مشارکت ۱۰ ميليون نفر در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بازار سرمايه

تاریخ انتشار : 1400/04/28

مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس گفت: بيش از ۱۰.۲ ميليون نفر در صندوق‌هاي بورسي سرمايه‌گذاري کردند.

به گزارش ايبِنا، ميثم فدايي درباره صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس افزود: در حال حاضر ۳۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري در بورس حضور دارند که ارزش روز آن‌ها بيش از ۵۱۳ هزار ميليارد تومان شده است و ۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر سرمايه‌گذار در اين صندوق‌ها حضور دارند که در واقع روش سرمايه‌گذاري غير مستقيم را برگزيده‌اند.

به گفته وي، ۳۵۰ هزار ميليارد تومان از صندوق‌ها شامل صندوق با درآمد ثابت هستند، همچنين ۸۷ هزار ميليارد تومان ارزش صندوق‌هاي بازارگردان در بورس است که براي نقدشوندگي سهام فعاليت دارند و ۵۶ هزار ميليارد تومان ارزش صندوق‌هاي سهامي است.

مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس گفت: در صندوق‌هاي با درآمد ثاب، ت ۵۰ هزار ميليارد تومان سهام وجود دارد. همچنين ۱۵۰ هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي شبکه بانکي در صندوق‌هاي با درآمد ثابت وجود دارد.

فدايي در پاسخ به اين پرسش که مشتري اوراق دولتي که منتشر مي‌شود چه کساني هستند، گفت: حدود ۴۰ درصد از اوراق دولتي توسط صندوق‌هاي با درآمد ثابت خريداري مي‌شود و اين صندوق‌هاي با درآمد ثابت براي اعضاي خود سود ماهانه تقسيم مي‌کنند؛ اما در مورد صندوق‌هاي سهامي و صندوق‌هاي مختلط با افزايش قيمت واحدهاي سرمايه‌گذاري (يونيت‌ها) سودي نصيب دارندگان اين واحدها مي‌شود.

وي درباره اينکه اکثر کارشناسان مي‌گويند مردم تازه وارد به صورت غير مستقيم وارد بازار سرمايه شوند، افزود: با توجه به اينکه اکثر مردم قدرت تحليل سهام و بازار را ندارند و يا وقت کافي براي تحليل بازار را ندارند از طرفي با توجه به اينکه هزينه معاملاتي در روش سهامداري مستقيم بالا است و در صندوق‌ها اين هزينه کمتر است بنابراين توصيه مي‌شود کساني که تازه مي‌خواهند وارد بازار شوند به روش غير مستقيم و از طريق صندوق‌ها در بازار سرمايه حضور پيدا کنند.

مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در مورد مديريت صندوق‌ها گفت: با توجه به اينکه مديران سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها به تأييد حرفه‌اي سازمان بورس مي‌رسند و صلاحيت آن‌ها بايد تأييد شود بنابراين افراد حرفه‌اي در اين صندوق‌ها قرار مي‌گيرند.

فدايي درباره اينکه آيا امکان سوخت پول مردم در صندوق‌ها وجود دارد، افزود: در صندوق‌هاي سهامي، امکان زيان وجود دارد، اما احتمال سوخت کل سرمايه وجود ندارد، چون اين صندوق‌ها پشتوانه دارند. بخش عمده‌اي از پشتوانه اين صندوق‌ها سهام موجود بازار است. همچنين در مورد صندوق‌هاي سپرده‌گذاري پول‌ها توسط متولي حسابرسي چک مي‌شود و در صندوق‌هاي با درآمد ثابت ضامن نقدشوندگي که معمولاً بانک‌ها هستند وجود دارد. البته در صندوق سهامي ضامن نقدشوندگي وجود ندارد و امکان سود و زيان در آن وجود دارد.