دعوت از داوطلب محترم عضويت در باشگاه مديران کانون براي نشست اول

تاریخ انتشار : 1401/08/18

با سلام و احترام،

با سپاس از قبول دعوت عضويت در باشگاه مديران و به اميد بهره مندي شايسته از فضاي تعاملي جديدي که ايجاد شده ، خواهشمند است براي حضور در نخستين نشست اعضاي باشگاه که اواخر آبان ماه جاري به صورت ضيافت صرف شام، برگزار خواهد شد مبلغ 4 ميليون ريال به عنوان تأمين هزينه غذا و ساير خدمات، به شماره کارت 6274121202133914 به نام شکور آرين خواه واريز فرماييد.

به استحضار مي رسد زمان و مکان برگزاري نشست دست کم 48 ساعت پيش از برگزاري به اطلاع جناب عالي خواهد رسيد. يادآور مي شود واريز مبلغ درخواستي به منزله قبول دعوت نشست شام باشگاه خواهد بود.

شايسته يادآوري است که شب نشست، يکي از شبهاي وسط هفته و مايه امتنان خواهد بود به منظور هماهنگي برنامه، رسيد واريزي خود را با ذکر نام عضو، حداکثر تا تاريخ 26 آبان به ايميل روابط عمومي به نشاني pr@abcic.ir ارسال فرماييد.

 

                                                                                                                   عبدالاحد فرج زاده - عضو شوراي عالي