فراخوان شرکتهاي عضو فعال در سطح بين المللي/ اعلام برنامه بازديد از شرکتها بدون اطلاع قبلي

تاریخ انتشار : 1401/09/08

همکار گرامي

مدير عامل محترم شرکت عضو

موضوع : فراخوان شرکتهاي عضو فعال در سطح بين المللي

با درود

به استحضار مي رساند پيرو برگزاري جلسات هم انديشي با کليه اعضاي کانون و تبادل نظر با مديران محترم شرکتهاي عضو پيرامون مسائل مرتبط با حرفه مشاوره سرمايه گذاري ، مطالبات اعضا در جهت ارتقاء جايگاه حرفه و مشاور، مقرر است موضوع پيشنهادي تعدادي از اعضاء با عنوان   ضرورت ايجاد و فعال سازي بخش بين الملل کانون با همکاري اعضاي محترم به اجرا درآيد.

بدين وسيله از آن دسته از شرکتهاي عضو که تجربه فعاليت در سطح بين المللي دارند درخواست مي شود به منظور شناسايي اعضاي فعال کانون و تبادل نظر پيرامون نحوه فعال سازي بخش بين الملل و تدوين راهبردهاي مرتبط، قراردادهاي بين المللي خود را به دبيرخانه کانون اعلام فرمايند.

بديهي است پس از دريافت اطلاعات درخواستي، بلافاصله نسبت به برگزاري نشست هم انديشي در اين زمينه اقدام و اطلاع رساني خواهد شد.