مطالعات امکان سنجي صنايع پيشرفته در انتظار مشاوران عضو کانون

تاریخ انتشار : 1401/09/29

در ادامه برنامه هاي تعاملي با سازمانها و نهادها ، پيش از ظهر امروز نشست مشترکي در دفتر دکتر محسن نادري منش رئيس هيات مديره و مديرعامل صحا ( صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته ) برگزار شد.

در آغاز مهندس فرج زاده عضو شوراي عالي چگونگي تشکيل کانون و جايگاه اين نهاد را در عرصه مشاوره سرمايه گذاري طرح هاي اقتصادي تشريح کرد و طي گزارشي از ظرفيت ها و توانمندي هاي شرکتهاي عضو کانون با هزاران کارشناس مجرب درمطالعه امکان سنجي طرحها گفت.

سپس مهندس تقوي نژاد فرآيند عضويت و رتبه بندي شرکتهاي عضو کانون را توضيح داد.

در ادامه دکتر محسن نادري منش ضمن معرفي صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته و ساختار اين نهاد، اضافه کرد در حال حاضر صندوق تسهيلات خود را فقط به بخش خصوصي و تعاوني ارائه مي دهد و بررسي شرايط ارائه آن به پروژه محور بودن، بررسيهاي فني و توجيه اقتصادي متمرکز است.

وي ارائه تسهيلات صندوق را در زمينه فناوري هاي زيستي، الکترونيک و ميکرو الکترونيک، مواد پيشرفته فلزات، اتوماسيون پيشرفته و سامانه هاي هوشمند، فناوري اطلاعات و ارتباطات، صنايع نوپديد، تجيزات پيشرفته، ساخت و توليد آزمايشگاهي ، هوا فضا و تجهيزات پزشکي پيشرفته اعلام کرد و افزود از امسال برنامه سرمايه گذاري هاي خطر پذير غير مستقيم اجرايي خواهد شد و هر سرمايه گذاري در صنايه يادشده نيازمند امکان سنجي توسط يک مشاور ذي صلاح است که در حال حاضر زير عنوان کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي فعاليت مي کند.

در اين جلسه همچنين هادي اديب عضو موظف هيأت مديره و مدير توسعه و منابع، يوسفي رييس حوزه مدير عامل صندوق و مدير امور برنامه ريزي و توسعه فرهنگي کانون نيز حضور داشتند.