پيش بيني اقتصاددانان از وضعيت اقتصاد جهاني در ۲۰۲۳

تاریخ انتشار : 1401/11/02

اقتصاددانان ارشد نسبت به رکود جهاني هشدار دادند.

به گزارش ايبِنا، بيش از نيمي از اقتصاددانان برجسته در نظرسنجي مجمع جهاني اقتصاد (WEF) اظهار کردند که انتظار دارند در سال ۲۰۲۳ رکود جهاني ايجاد شود.

نظرسنجي انجام شده توسط مجمع جهاني اقتصاد بر اساس ۲۲ پاسخ گروهي از اقتصاددانان ارشد از آژانس‌هاي بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول، بانک‌هاي سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي چند مليتي بود.

تقريبا دو سوم از پاسخ‌دهندگان بر اين باورند که رکود جهاني در سال ۲۰۲۳ محتمل است و ۱۸ درصد آن را بسيار محتمل مي‌دانند که اين ميزان دو برابر نظرسنجي قبلي است که در سپتامبر ۲۰۲۲ انجام شد. تنها يک سوم از کارشناسان مورد بررسي گفتند که رکود اقتصادي بعيد است.

اقتصاددانان ارشد تغييرات منطقه‌اي قابل توجهي را در چشم‌انداز تورم براي سال ۲۰۲۳ پيش‌بيني مي‌کنند، به طوري که ۵۷ درصد از پاسخ دهندگان انتظارات تورمي بالايي را براي اروپا دارند، در حالي که فقط پنج درصد از کارشناسان همين موضوع را براي چين پيش‌بيني مي‌کنند.

نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد، نسبت به سپتامبر ۲۰۲۲ پاسخ‌دهندگاني که انتظار تورم بالا در اروپا را دارند، از ۴۷ درصد به ۵۷ درصد افزايش يافتند.

سعديه زاهدي، مدير عامل مجمع جهاني اقتصاد طي بيانيه‌اي درباره اين نظرسنجي گفت: «تورم بالا، رشد پايين، بدهي بالا و محيط پراکنده بالا، انگيزه سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نياز براي بازگشت به رشد و بالا بردن استاندارد‌هاي زندگي براي آسيب‌پذيرترين قشر جهان را کاهش مي‌دهد.»

اين نظرسنجي اندکي پس از آخرين گزارش بانک جهاني انجام مي‌شود که در آن پيش‌بيني‌هاي رشد جهاني در سال ۲۰۲۳ را به سطوحي کاهش داد که به رکود نزديک مي‌شود، زيرا بسياري از کشور‌ها با بحران‌هاي انرژي، تورم، غذا و امنيت دست و پنجه نرم مي‌کنند.