توانمندسازي واحدهاي اقتصادي در اولويت

تاریخ انتشار : 1402/02/20

دنياي‌اقتصاد: مراسم افتتاح چهارمين رويداد مشاوره به کسب‌وکار با محوريت معاونت کميسيون‌‌‌ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران برگزار شد. در مراسم افتتاحيه، علي چاغروند، معاون کميسيون‌‌‌ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران هدف از برگزاري اين رويداد را توانمندسازي کسب‌وکارها عنوان کرد و گفت: شبکه‌‌‌سازي بين کسب‌وکارها که بخش قابل‌توجهي از آنها اعضاي اتاق ايران هستند، از اهدافي است که دنبال مي‌شود تا به کمک آن بتوانيم طبق آنچه در قانون آمده است، مشاوران شايسته‌‌‌اي براي قواي سه‌‌‌گانه باشيم.

او در ا‌‌‌دامه به سرعت رشد تحولات فناورانه در کنار توجه ويژه به حوزه خدمات اشاره کرد و افزود: در محيط کسب‌وکار دنيا شاهد تحولات چشمگيري هستيم و لازم است در ايران نيز هم‌‌‌راستا با اين تغييرات حرکت کنيم. در اين بين شاهد تاثيرات هوش مصنوعي بر محيط و ساختار بازارها هستيم و اين مسائل بايد از سوي مشاوران کسب‌وکار مورد توجه باشد.

به اعتقاد چاغروند، يکي از اصول بقا، رشد و تعالي سازمان‌ها، تمرکز بر تحو‌‌‌لات فناورانه است و بايد به سمت اقتصاد هوشمند و ديجيتال حرکت کنيم. در اين مسير لازم است، حکمراني ديجيتال، تقويت تاب‌‌‌آوري ديجيتال و حرکت به سمت ساختارها و فرآيندهاي داده‌‌‌محور را پايه فعاليت‌‌‌هاي خود در شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار دهيم.آذر صائميان، نايب‌‌‌رئيس کانون شبکه مشاوران مديريت و مهندسي ايران نيز با نگاهي به دستاوردهاي کانون طي سال‌هاي اخير، از آغاز به فعاليت فدراسيون مديريت و مشاوران کسب‌وکار ايران خبر داد. براساس اظهارات او دنياي مشاوره در حال تغيير است و بايد خود را با مباني بنيادي اين تحولات تجهيز کنيم.

 

ارائه خدمات مشاوره در درگاه ملي مجوزها

امير سياح، رئيس مرکز مطالعات، پايش و بهبود فضاي کسب‌وکار وزارت اقتصاد به حقوق هر فردي که قصد حضور در هر کسب‌وکاري را دارد اشاره و تصريح کرد: سعي شده اين حقوق در درگاه ملي مجوزها پاسخ داده شود. به اين ترتيب که از زمان درخواست مجوز تا انتهاي مسير با متقاضي همراه است. او هدف از سيستمي کردن اين فرآيند را تسهيل، شفافيت و از بين بردن رويه‌‌‌هاي زائد براي شروع کسب‌وکار عنوان کرد. سياح طراحي فضاي مشاوره به کسب‌وکارها و تالارهاي گفت‌‌‌وگو در اين درگاه را يک پروژ‌‌‌ه در دست اجرا دانست و گفت: به دنبال آن هستيم که محيطي شکل بگيرد تا هر فردي پيش از ورود به فعاليت موردنظر، اطلاعات لازم را دريافت کند و حتي امکان گفت‌‌‌وگو با فعالان آن بخش را داشته باشد.

جعفر مرعشي، بنيان‌گذار کانون شبکه مشاوران مديريت و مهندسي ايران، از اتاق‌‌‌هاي سه‌‌‌گانه به عنوان مشاوران سه‌قوه ياد کرد که در اين جايگاه داراي اقتدار هستند و در چارچوب قانون بايد پيشنهادهاي کارشناسي خود را در اختيار هر سه قوه قرار دهند.

او تاکيد کرد: اقتصاد امروز ايران به چاره بنيادين نياز دارد و بايد تعارفات را کنار گذاشته و قوانين را بازنگري کنيم. در شرايط کنوني راهي جز اين نداريم که عقلانيت را ملاک عمل قرار دهيم و تغييرات پايه‌‌‌اي در روند حرکت اقتصاد کشور ايجاد کنيم.