برگزاري جلسه هم‌انديشي رئيس شوراي عالي با شرکت‌هاي وابسته به بانک عضو کانون

تاریخ انتشار : 1402/02/31

جلسه هم‌انديشي رئيس و دکتر صابري، نايب‌رئيس اول شوراي عالي با حضور مديرعاملان و اعضاي هيات‌‌عامل شرکت‌هاي وابسته به بانک عضو کانون در محل کانون برگزار شد.

در ابتداي جلسه جناب آقاي مهندس فرج‌زاده، رئيس شوراي عالي کانون به ضرورت اهميت حضور اين شرکت‌ها به منظور توسعه و تسريع روابط کانون با بانک‌هاي عامل کشور تاکيد و خاطرنشان کرد کانون برنامه‌هاي منسجم و هدفمندي به منظور توسعه روابط و انعقاد تفاهمنامه با اکثر بانک‌هاي دولتي و خصوصي را دارد.

ايشان در ادامه از شرکت‌هاي وابسته به بانک عضو کانون درخواست کرد تا بتوانند مقدمات و زمينه‌هاي لازم را از طريق روابط شرکت‌هاي خود با مجموعه نظام بانکي فراهم نمايند تا کانون بتواند در سريع‌ترين زمان ممکن به هدف ترسيمي شوراي عالي کانون که بهبود روابط کانون با نظام بانکي کشور است نائل گردد.

مديران‌عامل و اعضاي هيات‌مديره کانون نيز در ادامه به طرح مسائل، انتقادات و پيشنهادات خود در راستاي بهبود روابط با نهاد کانون و شبکه بانکي کشور پرداختند و رئيس شوراي عالي نيز امکان مساعدت و همراهي در حل مسائل پيشنهادي مطرح شده در جلسه را اعلام کردند.

شايان ذکر است در اين جلسه مديران و اعضاي هيات مديره از شرکت‌هاي تدبير ملت، خدمات مشاور خردپيروز، راهبران هدف آرمان، شرکت حامي مهرپيشگام،  خدمات مالي و اعتباري راه اقتصاد نوين حضور داشتند.