عضو هيات مديره بانک سپه : برون سپاري طرح ها باعث تسريع در پروژها مي شود

تاریخ انتشار : 1402/03/07

دکتر نجف پور عضو هيات مديره بانک سپه در ديدار اعضاي شوراي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بر ضرورت برون سپاري طرح ها تاکيد کرد.

به گزارش کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي  دکتر نجف پور در ديدار با اعضاي اين کانون بر نقش نهادهايي مثل کانون مشاوران در تسريع طرح ها و پروژه ها گفت : نهادهايي چابکي مثل کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي مي توانند در روند طرح هايي که نيازمند تامين مالي هستند تسريع نموده و  مي توان طرح هاي خوبي را در سطح ملي انجام داد.

عضو هيات مديره بانک سپه در ادامه افزود: انجام اين مدل کارها اقدام خوبيست و ما ان را به فال نيک مي گيريم و بايد در اين خصوص از هم افزايي تجارب دو نهاد استفاده بهينه کرد.

گفتني است در ابتداي جلسه دکتر فرج زاده ريس شوراي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ضمن تشريع دستاوردها و اهداف اين کانون گفت : اين کانون به عنوان يک نهادي که بعد از گذشت 14 سال از تاسيس توانسته است خدمات خوبي در ارايه نيازهاي شرکت ها به سيستم بانکي کشور بدهد.

در ادامه جلسه دکتر صابري عضور شوراي کانون گفت : يکي از اقدامات خوب سيستم بانکي کشور در دهه هشتاد تاسيس  کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي کشور بوده و در اين مدت توانسته است خدمات خوبي را ارايه داده و با داشتن حدود 200 شرکت زير مجموعه در گرايش هايي مختلف طرح هاي خوبي را بررسي و هدايت کردند.

سپس مهندس اسدي دبيرکل کانون با تاکيد بر اموزش در سيستم کار کانون افزود: اموزش همواره در تسريع و اگاه بخشي کارشناسان موثر بوده و اين کانون امادگي خود را جهت مشاور در اين حوزه اعلام مي دارد.

شايان ذکر است اين جلسه باحضور دکتر فر جزاد ريس شورا، واعضاي شورا دکتر صابري ، مهندس علوي و مهندس اسدي دبيرکل کانون در محل ساختمان بانک سپه برگزار شد.

گفتني است کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي   موسسه غير تجاري ، غير انتفاعي ، غير دولتي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است که به استناد ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي توليد و افزايش منابع مالي و کار آئي بانکها مصوب 1386 مجلس شوراي اسلامي و به منظور تحقق بخشيدن به  اهداف و انجام وظايف مقرر در اين اساسنامه از تاريخ 1386/11/24 تشکيل شده است.