رييس صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي ماندگار: برون سپاري طرح باعث تسريع در پروژه ها و کاهش هزينه ها مي شود

تاریخ انتشار : 1402/03/07

دکتر کهريزي ريس صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي ماندگار در بر نقش برون سپاري طرح  در راستاي کاهش هزينه ها و تسريع در طرح ها تاکيد کرد.

به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ، دکتر کهريزي ريس صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي ماندگار در نشست مشترک با مهندس فرج زاد ريس شوراي  کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بر برون سسپاري طرح هاي مرتبط با اين صندوق و تسريع در سرمايه گذاري و کاهش هزينه ها تاکيد کرد .

وي ضمن تشکر از انتقال استفاده تجارب اين کانون به صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي ماندگار اظهار داشت: استفاده از تجارب بدست امده در اين حوزه هم باعث سرعت در طرح ها و هم همزايي در امور مي شود و در رسيدن به اهداف از قبل تعيين شده موثر خواهد بود.

وي در ادامه به همکاري با کانون افزود : اين صندو.ق امادگي براي همکاري في مابين داشته و اماده استفاده از تجارب شرکت هاي زير مجموعه کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري مي باشد.

گفتني است در ابتداي جلسه مهندس  فرج زاده ضمن تشکر از برگزاري اين نشست هم افزايي في مابين  ضمن معرفي پتانسيل هاي زير مجموعه کانون از همکاري في مابين و شرکت هاي زير مجموعه کانون اعلام امادگي کردند.

گفتني است صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي ماندگار در تاريخ 98/12/27 با هدف کمک و توسعه و ارتقاي پژوهش و فناوري شرکتهاي دانش بنيان و سرمايه گذاري در پروژه هاي خطرپذير به منظور توسعه بهره‌وري دارايي‌هاي وقفي و در راستاي ماده 100 قانون سوم و ماده 45 قانون چهارم و بند الف ماده 17 قانون پنجم برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 44 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور تشکيل گرديده که مأموريت اصلي آن گسترش پژوهش هاي انجام يافته با محوريت بخش خصوصي و به طور کلي تسهيل و گسترش فعاليت هاي بخش غيرولتي در عرصه هاي تحقيقات، جذب و توليد دانش در کليه حوزه هاي فناوري دانش بنيان است.