افزايش بهره‌وري انرژي صنايع؛ ضرورتي براي توسعه

تاریخ انتشار : 1402/06/12

براساس آماري که استخراج شده، مصرف برق صنايع ايران معادل جمع مصرف برق سه کشور سوئيس، دانمارک و ايرلند است در حاليکه اين سه کشور با اين ميزان برق ۱۷۳۲ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي دارند اما در داخل، واحدهاي صنعتي معادل ۱۳۰ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي براي کشور به همراه مي‌آورند.

به گزارش ايسنا، ظرفيت تامين برق ايران موضوعي است که تنها در قياس با ظرفيت ساير کشورها و مطالعات تطبيقي به درستي براي مخاطبان تصوير مي‌شود. در اين راستا به منظور بررسي ميزان برق تامين شده براي صنعت کشور به مقايسه ميزان انرژي تامين شده بين مشترکان صنعتي ايران و چند کشور اروپايي مي‌پردازيم.

بر اساس آمارنامه سالانه صنعت برق کشور در سال ۱۴۰۱، مشترکان صنعتي ايران شامل صنايع بزرگ و انرژي‌بر، صنايع داخل شهرک‌هاي صنعتي و همچنين صنايع خرد و صنفي صنعتي مجموعا ۱۱۵ ميليارد کيلووات ساعت در ۱۲ ماه سال برق مصرف کردند.

به منظور اثر تامين برق صنايع کشور در اقتصاد ابتدا بايد سري به صحبت‌هاي وزير صمت بزنيم. عباس علي‌آبادي، وزير صمت چندي پيش در آيين گراميداشت روز ملي صنعت و معدن گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت با دراختيار داشتن سهم ۳۰ درصدي از توليد ناخالص داخلي کشور، بيشترين عوامل مولد اقتصاد را در خود جاي داده است.

بر اساس بروزترين اطلاعات بانک جهاني از سال ۲۰۲۲، توليد ناخالص ايران نزديک به ۳۹۰ ميليارد دلار عنوان شده است. کنار هم قرار دادن اين اطلاعات يعني، مصرف ۱۱۵ ميليارد کيلووات ساعت برق در سال ۱۴۰۱ به توليد ناخالص داخلي ۱۳۰ ميليارد دلاري براي ايران ختم شده است. موضوعي که قطعا مورد توجه وزير صمت هم قرار دارد و باتوجه به سال‌هاي فعاليت در صنعت برق و حوزه انرژي، افزايش بهره‌وري صنايع ايران براي خلق ارزش افزوده بالاتر در دستور کار مجموعه صمت قرار خواهد گرفت؛ همانطور که تلاش براي تکميل زنجيره ارزش صنايع مختلف و جلوگيري از خام‌فروشي نيز از ديگر موارد جدي دستور کار وزارت صمت با مديريت جديد است.

مصرف برق صنايع ايران به اندازه جمع مصرف ۳ کشور سوئيس، ايرلند و دانمارک

حال به منظور بررسي شرايط تامين برق صنايع در ايران و ايجاد درک دقيق‌تر از کار مهمي که در کشور درحال اجراست، به مقايسه مصرف برق صنعتي کشور با سه کشور اروپايي سوئيس، ايرلند و دانمارک مي‌پردازيم.

بر اساس اطلاعات worldpopulationreview مصرف برق کليه مشترکان صنعتي، خانگي، کشاورزي و ساير مصرف‌کنندگان برق کشور سه کشور سوئيس، دانمارک و ايرلند در يک سال کامل ۲۰۲۲ به ترتيب ۵۸.۴۶، ۳۳.۰۲ و ۲۵.۶۸ ميليارد کيلووات ساعت برق آورد مي‌شود.

تجميع اين آمار مشخص مي‌کند، مصرف برق سالانه همه مشترکان در سه کشور سوئيس، دانمارک و ايرلند روي هم معادل ۱۱۷ ميليارد کيلووات ساعت محاسبه مي‌شود. با اين ميزان مصرف برق نگاهي به توليد ناخالص داخلي اين سه کشور بر اساس آمار بانک جهاني بيانگر آن است که سوئيس، دانمارک و ايرلند به ترتيب ۸۰۸، ۳۹۵ و ۵۲۹ ميليارد دلار است که مجموعا به عدد ۱۷۳۲ ميليارد دلار مي‌رسد. به عبارت ديگر، ۳ کشور اروپايي سوئيس، دانمارک و ايرلند با مصرف برقي معادل ۱۱۷ ميليارد کيلووات ساعت برق توليد ناخالص ۱۷۳۲ ميليارد دلاري را به ثبت رسانده‌اند.

اطلاع از اين آمار نشان مي‌دهد، مصرف برق صنايع کشور عددي معادل جمع مصرف سالانه سه کشور سوئيس، ايرلند و دانمارک است، درحاليکه مصرف صنايع ايران به توليد ناخالص داخلي ۱۳۰ ميليارد دلاري ختم مي‌شود که نشان مي‌دهد سه کشور اروپايي با اين ميزان مصرف برق ۱۳.۵ برابر توليد ناخالص داخلي صنايع ايران را پوشش مي‌دهند. موضوعي که قطعا در دوره جديد سياست‌هاي وزارت صمت مورد توجه خواهد گرفت، افزايش بهره‌وري صنايع کشور خواهد بود.

اعتياد به انرژي ارزان قيمت

به اعتقاد کارشناسان حوزه انرژي، علت اصلي عدم تناسب برق مصرفي در ايران با ايجاد ارزش در اقتصاد توجه به مسئله بهره‌وري و بهينه‌سازي است. در اين راستا، سيد دانيال آل هاشم، استاد دانشگاه اشاره مي‌کند: بخش هاي مختلف کشور به‌خصوص برخي صنايع، معتاد به برق رايگان شده و بهينه‌سازي را فراموش کردند.

وي افزود: يکي از عوامل اصلي شکل‌گيري ناترازي برق در تابستان مصرف غير بهينه در برخي صنايع است حال آنکه اگر تنها صنعت فولاد در استاندارد جهاني انرژي را مصرف کرده و با همين ميزان توليد را به ثبت برساند، ناترازي برق از بين مي‌رود.

اين کارشناس پيشنهاد کرد که ورود به تعرفه‌گذاري صنعتي، راه پيش رو براي بالقوه‌کردن پتانسيل ظرفيت توليد برق در اقتصاد ايران است.