بهبود درآمدهاي بانکي باعث خروج آنها از زيان شده است

تاریخ انتشار : 1402/06/18

تهران- ايرنا- کارشناس اقتصادي گفت: در دو سال گذشته محدوديت اعطاي تسهيلات، افزايش بهاي خدمات بانک‌ها و مشارکت بانک‌ها در سرمايه‌گذاري موجب شده بانک‌ها از زيان خارج شوند.

به گزارش ايرنا، «سيد احسان خاندوزي» وزير اقتصاد هفته گذشته در پايان جلسه هيات دولت از خروج بانک‌هاي دولتي از زيان خبر داد و اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ جز بانک سپه تمام بانک‌ها از حالت زيان دهي خارج شدند و ۷۰ هزار ميليارد تومان سود خالص شبکه بانکي کشور ثبت شد.

«مصطفي اصفهاني» در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا درباره خروج بانک‌هاي دولتي از زيان، اظهار داشت: منابع درآمدي بانک‌ها شامل سود دريافتي از تسهيلات، عمليات و کارمزدهايي است که دريافت مي‌کنند.

وي افزود: اگرچه بانک‌ها از بنگاهداري و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف منع شدند& اما همواره در اين زمينه فعاليت دارند و در نتيجه اين فعاليت درآمد بانک‌ها محسوب مي‌شود.

اين کارشناس اقتصادي گفت: هنگامي که گفته مي‌شود بانک‌ها از زيان خارج شدند به اين معناست که هزينه بانک‌ها بيش از درآمد بوده است، البته هم اکنون فرايند برعکس شده و درآمدها از هزينه‌ها پيشي گرفته است.

وي با بيان اينکه هزينه بانک شامل سودي است که به سپرده‌ها داده مي‌شود، افزود: اين هزينه‌ها قطعي و بدون ريسک است و از جيب بانک به صورت اتوماتيک خارج مي‌شود، منتها برخي از درآمدهاي بانک ريسکي است و ممکن است فردي که وام گرفته اقساط وام را پرداخت نکند و به اين نوع درآمد، درآمد ريسکي مي‌گويند، البته بايد توجه داشت که سرمايه‌گذاري بانک‌ها نيز نوعي درآمد ريسکي است.

اين کارشناس اقتصادي گفت: در اين مدت محدوديت در اعطاي تسهيلات و سخت‌گيري‌ بانک‌ها موجب شده جريان درآمدي آنها بهبود يابد، در کنار آن افزايش بهاي خدمات بانک‌ها و شناسايي سرمايه‌گذاري‌هاي سودده موجب افزايش درآمد بانک‌ها شده است.