اعلام آمادگي کانون براي امکان‌سنجي طرح‌هاي توسعه سواحل مکران

تاریخ انتشار : 1396/09/13

مشروح خبر


در اين بيانيه آمده است:
"همزمان با نخستين سفر استاني حجت‌الاسلام روحاني رئيس جمهور کشور به استان سيستان‌ و بلوچستان و افتتاح پروژه‌هاي متعدد عمراني و در آستانه برگزاري دومين همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و توسعه پايدار سواحل مکران با اهدافي همچون آشنايي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري منطقه و تحقق اهداف کلان جمهوري اسلامي در توسعه سواحل مکران، بايد از لزوم حل مهمترين چالش اين حرکت ملي (جلب اعتماد سرمايه گذار) صحبت کرد.
چگونه مي‌شود سرمايه‌هاي محدود داخلي و سرمايه‌هاي بازارمحور خارجي را به منطقه‌اي جذب کرد که هنوز چشم‌انداز آن به درستي روشن نيست.
يکي از نگراني‌هاي جدي در توسعه شتاب‌زده اين منطقه به منظور دستيابي به شاخص‌هاي کمي؛ شروع و اجراي طرح‌هاي کمتر مطالعه‌ شده فني و توجيه اقتصادي است؛ چالشي اساسي که سالهاست به دليل اتلاف منابع ملي گريبانگير اقتصاد کشور شده است.
ترديدي نيست که شخصيت‌هاي مملکتي حول محور آشکارسازي ظرفيت‌هاي منطقه اي اتفاق نظر دارند و دستگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف براي توسعه اين منطقه راهبردي و بهره‌مندي و توانمندسازي جامعه محلي تلاش دارند اما اين تلاش‌ها اگرچه مي‌تواند شرط لازم اهداف تلقي شود، اما شرط کافي نخواهد بود.
به نظر مي‌رسد که در شرايط امروز کشور، هيچ حرکت بزرگ ملي در غياب بخش خصوصي و ظرفيت‌هاي ناشناخته و پايان ناپذير آن، ممکن نيست و روشن است که بخش خصوصي در شرايطي آماده حضور فعال است که توجيه اقتصادي سرمايه‌گذاري خود را از مشاوراني باصلاحيت، مستقل و علاقه‌مند به توسعه ملي دريافت کند و در ادامه مسير از مشاوره‌هاي مستمر و تخصصي آنان برخوردار باشد.
امکان حضور سرمايه‌گذار تا مادام که از بازگشت سرمايه و سود مشروع خود اطمينان حاصل نکند و تا آن زمان که بازارهاي محصول نهايي را به درستي شناسايي نکند، امري محال خواهد بود.
با توجه به اين واقعيت‌ها، کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي به عنوان تنها مرجع معتبر قانوني در حوزه اعتباري و سرمايه‌گذاري کشور آماده است با حدود 150 شرکت مشاور سرمايه‌گذاري رتبه‌بندي شده، به کمک مسئولان طرح توسعه منطقه مکران بشتابد و شرايط را براي تحقق اهداف دولت محترم و جلوگيري از اتلاف منابع ارزشمند ملي و پرهيز از هرز رفتن زمان تکرار ناپذير براي ترسيم آينده روشن کشور، آماده کند.
کانون اين آمادگي را دارد که دراين پروژه عظيم ملي مشارکت و از تکرار تجربيات تلخ تاريخي جلوگيري کند.همزمان با نخستين سفر استاني حجت‌الاسلام روحاني رئيس جمهور کشور به استان سيستان‌ و بلوچستان و افتتاح پروژه‌هاي متعدد عمراني و در آستانه برگزاري دومين همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و توسعه پايدار سواحل مکران با اهدافي همچون آشنايي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري منطقه و تحقق اهداف کلان جمهوري اسلامي در توسعه سواحل مکران، بايد از لزوم حل مهمترين چالش اين حرکت ملي (جلب اعتماد سرمايه گذار) صحبت کرد.
چگونه مي‌شود سرمايه‌هاي محدود داخلي و سرمايه‌هاي بازارمحور خارجي را به منطقه‌اي جذب کرد که هنوز چشم‌انداز آن به درستي روشن نيست.
يکي از نگراني‌هاي جدي در توسعه شتاب‌زده اين منطقه به منظور دستيابي به شاخص‌هاي کمي؛ شروع و اجراي طرح‌هاي کمتر مطالعه‌ شده فني و توجيه اقتصادي است؛ چالشي اساسي که سالهاست به دليل اتلاف منابع ملي گريبانگير اقتصاد کشور شده است.
ترديدي نيست که شخصيت‌هاي مملکتي حول محور آشکارسازي ظرفيت‌هاي منطقه اي اتفاق نظر دارند و دستگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف براي توسعه اين منطقه راهبردي و بهره‌مندي و توانمندسازي جامعه محلي تلاش دارند اما اين تلاش‌ها اگرچه مي‌تواند شرط لازم اهداف تلقي شود، اما شرط کافي نخواهد بود.
به نظر مي‌رسد که در شرايط امروز کشور، هيچ حرکت بزرگ ملي در غياب بخش خصوصي و ظرفيت‌هاي ناشناخته و پايان ناپذير آن، ممکن نيست و روشن است که بخش خصوصي در شرايطي آماده حضور فعال است که توجيه اقتصادي سرمايه‌گذاري خود را از مشاوراني باصلاحيت، مستقل و علاقه‌مند به توسعه ملي دريافت کند و در ادامه مسير از مشاوره‌هاي مستمر و تخصصي آنان برخوردار باشد.
امکان حضور سرمايه‌گذار تا مادام که از بازگشت سرمايه و سود مشروع خود اطمينان حاصل نکند و تا آن زمان که بازارهاي محصول نهايي را به درستي شناسايي نکند، امري محال خواهد بود.
با توجه به اين واقعيت‌ها، کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي به عنوان تنها مرجع معتبر قانوني در حوزه اعتباري و سرمايه‌گذاري کشور آماده است با حدود 150 شرکت مشاور سرمايه‌گذاري رتبه‌بندي شده، به کمک مسئولان طرح توسعه منطقه مکران بشتابد و شرايط را براي تحقق اهداف دولت محترم و جلوگيري از اتلاف منابع ارزشمند ملي و پرهيز از هرز رفتن زمان تکرار ناپذير براي ترسيم آينده روشن کشور، آماده کند.
کانون اين آمادگي را دارد که دراين پروژه عظيم ملي مشارکت و از تکرار تجربيات تلخ تاريخي جلوگيري کند."